Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Βυτιοφόρο
όχημα
τούμπαρε
μεταξύ
Ποντοκώμης
και Λιβερών

σελ ~ 24

Νέο κρούσμα
νεοσύλλεκτου
στην ΠΕ
Κοζάνης

70 ασυνόδευτα παιδιά
έφτασαν από τη Μόρια στην
Αιανή - Καραντίνα για 10 μέρες

σελ ~ 24

5 δις ευρώ η χρηματική ενίσχυση των
λιγνιτικών περιοχών - Κωστής Χατζηδάκης:
«Θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις
εργασίας από τις υπάρχουσες»

7300

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 24

Πεσμένη η
δουλειά στους
φούρνους
της Κοζάνης

σελ ~ 5

Ανακοίνωση

Aπό το Δικηγορικό Γρα-

φείο της κ. Βακωνάκη

Αθανασίας γνωστοποι-

είται

προς

ότι

διατίθενται

πώληση

μετοχές

από μετόχους της εται-

ρείας Δημουδιάς Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας:
24610 36577, 6945898280,

email: [email protected]

Θόδωρος Θεοδουλίδης:
«Ο συμβολισμός
των 0 θέσεων για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας ήταν ισχυρός»
- Γενικόλογο κείμενο το
προσχέδιο του master plan

Δεν τέθηκε
σε καραντίνα
η δομή στη
Σαμαρίνα
λόγω του
κρούσματος
με την 4
4χρονη

σελ ~ 24

σελ ~ 5

Άδειες
καθηγητών
σε γυμνάσια
και λύκεια
της Π.Ε.
Κοζάνης
- Κενά σε
τέσσερις
ειδικότητες

σελ ~ 5