Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SΧιτικη Ε0>
Διαφόνεια
Το ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου!
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
Σε κατάσταση έκτακτης
3000 ευp oηότο ημίο ου Δήpυ Χου για πν
10 Σεπτεμβρίου 1944
ohor των πρή πων μον δν πτα 14 Σεπεμβοιδυ
αnό τους Ερμανούς
θτν, σε με χοον Η πonoa nooμηνίεαι Suano h.
είεω σποκήεσμε va καταυτοαφούν on aκος oι ι.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΙΟΣ
Εν ήgι όω κnουtη aκosι anό χee 9202020 και για
οκείου νουύ. με επo5ποus tων εκπαsεutiκόν και τον
μεAmντοιν και στη συνέεια ο ευέο θα πισκεφθεί
bιφεn onn oociou Aήπου. Κσm Μουtούοη.
ΟΣφατηγος Κπαράκας napoυσιάζει άρθρο Τοούρκου καθηγπτή
τα νησιά έμειναν στην Ελλάδα. Τέλείαx
an του. Εyάριμένα οισθηγητηs Πρν αnό Πreρα ανρτησετο Dapaua
ΑTσ ΨΗ
ΣΗ ΕΡΑ