Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
ΙΣεππεμβρίου
Καδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρίξευν- Δημοιριστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7162
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τι Πρέπει να
κάνετε αν η
πληρωμή σas
Τρίτ0s κύκλοs
Gorpφο επιστρεπτέαs Προκαταβολής
1,2 δισ.
Ζεται στο
taxisnet
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να
ανοίξει η πλατφόρμα
για τον τρίτο κύκλο
της επιστρεπτέας προματίες χωρίς ταμειακή
μηχανή. Ωστόσο , για
να λάβουν το χαμηλόνα ασκούν εποχική
καταβολής με στόχο δραστηριότητα , δη.
τη στήριξη κυρίως των λαδή να αντλούν πάνω
επιχειρήσεων , μικρν
και μεγάλων, nou δραέχουν εξοφλήσει κά. στηριοποιούνται στον
κλάδο του τουρισμού.
Ο τρίτος κύκλος της
δόσης ή εξόφληση επιστρεπτέας προκα
ταβολής , περίπου 1,2
δισ. ευρ, θα είναι
κτοι ότι η πληρωμή ανοιχτός σε περισσόΑρκετοί πολίτες που
δων τους κατά τη
διάρκεια των καλοκαι
ποια φορολογική υποχρέωση , (καταβολή
ρινν μηνν .
Οσες επιχειρήσεις εν .
ταχθούν στον τρίτο
κύκλο και απασχολούν
προσωπικό θα έχουν
υποχρέωση να μην
επιχειρήσεις προχωρήσουν σε απo
λύσεις τουλάχιστον
μέχρι και τον Δεκέμφόρου) μέσω τραπε
ζν , βλέπουν έκπλη .
ποσό που θα προκύπτει
με βάση τον μαθημα.
τικό τύπο και θα μπορεί να καταβάλλεται
υπόψη και ο τζίρος των
επιχειρήσεων για το
τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου.
Επίσης, θα επιτρέπε- μόνο η διαφορά .
ται η συμμετοχή και
για όσους έχουν ήδη δεύτερο κυκλο της
εκταμιεύσει
κατά τις δύο πρτες ταβολής έχουν καταφάσεις της επιστρε . βληθεί συνολικά 1,861
ππέας προκαταβολής. δια . ευρ . Με τον
Ωστόσο τα ποσά που
έχουν πιστωθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ενισχύεται συνολικά ,
θα αφαιρούνται από το
τους δεν εμφανίζεται
τερες
στε να καλυφθούν
όλοι οι επαγγελματίες
του τουριστικού κλάδου (καταλύματα κ.ά.)
καθς και όσοι δρα.
στηριοποιούνται σε πε .
ριοχές Που πλήττονται
από την
επικούρησns, κρίση του κορωνοϊού.
συνέχεια στην 11
βριο.
Από τον πρτο και
Οπως έχει αναφέρει ο
υπουργός Οικονομ
κν Χρ . Σταϊκούρας, οι
επχειρήσεις θα μοιραστούν ποσό άνω του 1
δισ. ευρ , εν θα είναι
στοχευμένη για να κα
λύψει και τις τουριστιεπιχειρήσεις ,
ελεύθερους επαγγελ - καθς θα, λήφθί
Εισφορές
κύριαs ,
δάνειο
επιστρεπτέας προκα| ιδιαίτερα
τρίτο κύκλο , ύψους 1,2
δισ. ευρ , η ρευστότητα των επιχειρήσεων
Ταυτόχρονα
εφάπαξ
σε έναν
<λογαριασμό
εστιάζει και σε αυτοα
πασχολουμένους και
συνέχεια στην 10
ΕΟΚΑ ΕΝΦΙΑ:
Έρχονται
τα νέα
εκκαθαριστικά
Ενιαία ειδοποιητήρια
ασφαλιστικν εισφοεπικουρι κύρ
κής ασφάλισης και
εφάπαξ παροχής εκδό
θηκαν την Τρίτη, για
τους περίπου 200,000
μη μισθωτούς , γιατρούς , μηχανικούς και
δικηγόρους, με ημερο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9