Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0ΠΡΑΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕEAΓΓΕΙΛΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΟ
ΓΕΝΝΑΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΕΗΣ
s ανακοιν εχειρή σεων διαβλέ - τόγνωρες
του ni ένα δύσκολο χει . oεις ,
καταστά.
με τη μείωση
Πρωθυηουρ - μνα να έρχεται anό tου τζiρου να είνα
την πρωτοφανή υ. κάτι napanάvω αnό
το Εαββατοκύριακο γrιονομική κρίση εpμφανής , εν tο χε.
Περιμένουν οι μικρο - nou nλήττει την Ελ pότερο όλων είναι η
αβεβαιότητα nou tη
Yού στη
καθς θα εξαγηίει
μέτρων στήριξης
Η ηλειoψηφία των μπόριe βινουν πpωση, όοο και στο λανεΔΕΘ
Έντονες είναι οι
διαμαρτυρίες για τις
καθυστερήσεις αnοκο.
| μιδής
στην Ιχθυόσκαλα ΠρέΘαλαμηγός
Μεξικανού μεγιστάνα
σκουπδιν
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ
Καρατόμηση
Τσακαλτου. .
(Συνέχεια από το χθεσινό φύλλο)
ΚαρατόμηΤα αναικοινωθ κή εnαιδευτική ouyωής ήταν χ ντα πρόσφατα ano - noλιτική tου ΣΥΡΙ - μηλότερες anό 10
τελέσματα των βάσε . ΖA. Σχετκά , η Πρύ - ( 10.000 μονάδες).
ση Τσακαλ .
του έδειξε ο
"ανασχηματιτοι αναμενόμενα, Λιyαίου κ . Βιτoλά . κό Σάμου εισήχθη.
ξευτίλιοαν για μια κη , ανέφερε: Aυτό υποψήφιος με 3,1
aκόμη φορά την Ανωτάτη Εκπαίδευ - της άναρχης και στο Φυσικό Καβά
ση . Αναμενόμενα , χωρί
γιατί η υπουργός κ noλιτικής του ΣΥ.Πολιτικούς Μηχα
Κεραμέως, napά τις ΡΙΖΑ στην Παιδεία νικούς Σερρν με
εξαγγελίες της . δια - Στα 186 τμήματα, aσμός" Πουέγ
νε στον ΣΥΡΙ
είνaι το αnotέλεoμα (με άριστα το 20),
ΖΑ από τον
σχεδιασμύ λας με 5,8, στους
Αλ. Τσίπρα, καθς τον Τομέα Ο.
κονομικν αναλαμβάνει η Πρ
ην ΥΠουργός Εργασίας Έφη A7,6 κ.ά.
χτσιόγλου