Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ττος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.897
Σελίδα 28ΑOAN και ΑΕ Νεάπολης διεκδικούν
το SuperCup Λασίθίου 2020
Σελίδες 24-25
Δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια>
για τον ΒΟΑΚ
Ταράζει τα νεράν με Π. Γαννόπουλο ο ΑΟAN
Σελίδα 23
Μα πρωτόγνωρη σχολική χρονιά ξεκινά
It's ajoke:
η αντίδραση
των Άγγλων
τουριστν
Τα κπρέπειν και τα κδεν πρέπειν Που θα ισχύσουν εφέτος
γασία με τους Δήμους . όλες οι απαραίτη
γειες προετοιμασίας των
σχολικν μονάδων .
NΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Μία ιδιαίτερη όσο και
πρωτόγνωρη σχολική
χρονιά ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου , με
μαθητές , εκπαιδευτικούς βάθμιας Εκπαίδευσης Λα- αλλά και γονείς - να
καλούνται να προσαρμο - κης ανέφερε στην ΑΝΑστούν στα νέα δεδομένα ΤΟΛΗ πως για την χρονιά
nou έχει επιβάλλει η nav - noυ ξεκινά -την τέταρτη
δημία και να λειτουργή - διαδοχική nou τον βρ .
σουν εντός των σχολικν
μονάδων με όλες τις οδ γίες και τα υγειονομικά Παιτούμενη προετοιμα
πρωτόκολλα nou έχουν σία : τοποθετήθηκαν αμέ - στεί όπως μας είπε , μία της σχολικής χρονιάς θα
ανακοινσει ο ΕΟΔΥ και σως οι εκπαιδευτικοί στις ευτερη φάση προσλή - είναι , σύμφωνα με τον
το Υπουργείο Παιδείας
Προχθές , άλλωστε . δη μαραθνιες , όπως είπε , Yiνειουντομα , ο nρω σότερα φέτος εν συγκρί.
μοσιεύθηκε στην Εφη . συνεδριάσεις του Υπηρε - ς πληροφορίες κάνουν σει με την προηγούμενη
μερία της Κυβερνήσεως σιακού Συμβουλίου , εν ογο για 7-18 Σεπτεμ- χρονιά παρά την κρίσμη
η Κονή Υnouργική Από - φέτος έλαβαν χρα για
φαση για τον τρόπο λει - πρωτη φορά και υπηρε Την κάλυψη των ευπαθν 25 κενά σε δασκάλους ,
τουργίας των σχολείων σιακές μεταβολές και το - ουάδων , με τα υπόλοιπα 5-6 σε νηπιαγωγούς
στο πλαίσιο των νέων ποθετήσεις αναπληρωτν
μέτρων , nυ μέσα από τα εντός του Αυγούστου ( το Aτουργικα κενά να είναι και 25 κενά ειδικοτήτων
33 άρθρα της εξηγεί με . τελευταίο δεκαήμερο).
ταξύ άλλων , τι θα ισχύει
για τη χρήση μάσκας, τις τελεί, όπως τονίζει , η εμαθητικές εκδρομές και πιλογή να δοθούν αυτή
στην απόφαση
της κυβέρνησής τους
Στην Πρωτοβάθμια
Ο Διευθυντής Πρωτοσιθίου Μανόλης ΜακράΣελίδα 4
- Τριάντα χρόνια
αραχνιάζουν
οι πολεοδομικές
μελέτες
σκει στο συγκεκριμένο
πόστο- έγινε όλη η aΛοστθίου . Θανόσης Κατσαγκόλης
θέσεις τους έπειτα από
ψεων αναπληρωτν να Διευθυντή , πολύ περισ
βρίου) . Από αυτές , τρίμη - συγκυρία της Πανδημίας
νης διάρκειας θα είναι για Συγκεκριμένα , υπάρχουν
στο Ν . Λασιθίου
Σελίδα 11
(Πληροφορικής , Καλλιτε εννεόμηνες
Τα κενά των δασκάλων χνικά , Μουσικής , Γυμναμε το πρτο κουδούν
Λάθος , ωστόσο , αnoΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 10
δ σες τα wusia την πρόο συολικά ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ "ΦΙΛΕΜΑ"
και τις υπηρεσίες τροφο - παράλληλες στηρίξεις ,
δοσίας . και γενικότερα εν θα μπορούσαν να
για την εφαρμογή των δοθούν στα 26 κενά ( 30
μέτρων ασφαλείας
Στις Διευθύνσεις Πρω - πoυ θα παρουσιαστούν
τοβάθμιας και Δευτερο - στους δασκάλους σε όλο
βάθμιας Νομού Λασιθίου το Νομό για να ανοίξουν
όλο το τελευταίο διά . κανονικά τα σχολεία .
στημα έγιναν , σε συνερ Βιολογικής Καλλιέργειας
Σας ενημερνουμε ότι και φέτος
δεχόμαστε παραγγελίες
για καθαρισμένα φραγκόσυκα
έτοιμα προς βρση
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
με τις ευπαθείς ομάδες)
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER TΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !
Ο κ. Μακράκης ευελπιWητοιλείο,
ΝΕΡΟ ΣΑΝΑΡΙΑ 1250
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ 0ΙΚΟΝ
Τηλ. 2841 400 270.
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
6906794787
www.facsbook.com/Onωponuλείo Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑrΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗA. 2841021711
6955630506
6987182616
- Κνωοσού 27-Έναντι ΝοσοκομείουΆγιος Νικόλαος
Μπορείτε επίσης να τα πάρετε ακαθάριστα
αλλά με οφαιρεμένα τα ογκάθια .
Ποραδίδοντοι στο χρο μας σε εργάσιμες ρες
Τηλ. 28410-22.864
Διανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα