Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

31oC, 21:00

26oC - Υγρασία 32%-72% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 19:54

€0.80

¢ìëåô

Το φάντασμα του νεκρού... βασιλιά πλανιέται πάνω από την Κέρκυρα. Και απ΄ότι δείχνουν τα πράγματα, πλανιέται τσάμπα και βερεσέ αφού όντας άκληρος (σ.σ.;) ο ίδιος, δεν προσμένει καν την εκδίκηση που θα μπορούσε να πάρει το βλαστάρι του, αναβιώνοντας αυτός τον σεξπιρικό μύθο τουλάχιστον ως προς τα καθ’ ημάς. Εν ολίγοις, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ύστερα
από μια σεζόν που δεν σώθηκαν ούτε τα προσχήματα, η τοπική οικονομία οδηγείται στη χειμερινή στενωπό, με τις δεκάδες χιλιάδες των
μισθωτών σε απόγνωση και την αγορά σε απέλπιδα αναμονή (;). Καμιά πρωτοβουλία αλληλεγγύης δεν υπήρξε στην κλίμακα που απαιτείται. Μόνον φτηνές πολιτικούρες κ.α. τόσες γενικότητες προς άγραν εντυπώσεων. 3»

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5195

ΘΑ ΞΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ

Öôïõ êé áðü ôï ëÜéò
ìå ôï åñãïóôÜóéï

Äçëþóåéò
ìåôÜ ôçí óýóêåøç
ìå ÃñáöÜêï
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Με πρότυπα τεύχη δημοπράτησης θα επαναληφθεί ο
διαγωνισμός για το εργοστάσιο
και αυτή τη φορά από τον νέο
ΦΟΔΣΑ, με επικεφαλής την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα. Αυτό
ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος,
στη σύσκεψη με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τους
Δημάρχους της Κέρκυρας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σελίδα 5»

Ðáñßóôáíå
ôïí... Ðáíôåëéü
êáé ôïí ôóÜêùóáí
ãéá áðÜôç! 3»

Åêðáéäåõôéêïß: «Íá ìçí áíïßîïõí ôá ó÷ïëåßá»
Για τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα στα σχολεία διαμαρτύρονται ενόψει της νέας χρονιάς ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ και Ένωση Γονέων. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ•ΣΕΛΙΔΑ 6»

Óõã÷áñçôÞñéá
ÌðéÜãêç óôïí
Áõëùíßôç »
10

«ËÁ.ÓÕ.» & «ÔñáâÝñóï»
êáôáããÝëïõí ôï øÞöéóìá ôïõ ä.ó.
Âüñåéáò ÊÝñêõñáò ãéá ôçí Ðáéäåßá

Ç êëÞñùóç ôùí ðñùôáèëçìÜôùí
êáé ôïõ êõðÝëëïõ ôçò ÅÐÓÊ »
14

ÍÝï áñíçôéêü
ñåêüñ: 372 íÝá
êñïýóìáôá
4 èÜíáôïé »
4

8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα