Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

62 έργα της
Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας
εντάχθηκαν
στις «Ιδιωτικές
παρεμβάσεις» του
CLLD/LEADER

σελ ~ 7

Δ. Μακεδονία:
Κρούσματα
covid-19 σε 4
εργοστάσια σε
Ημαθία και Πέλλα

Σε κέντρο αποκατάστασης
η 67χρονη υπάλληλος της ΔΟΥ
Κοζάνης - Σε μονάδα κώματος της
Ευρώπης θα μεταφερθεί ο 56χρονος

σελ ~ 3

Καμία ενημέρωση για τους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- Αναμένεται η απόφαση της συγκλήτου για
τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος
σελ ~ 3

7299

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Κοινότητα
Δρεπάνου «Μη το
πετάς, χάρισε το!»
Στο Χατζηκυριάκειο
Ίδρυμα στάλθηκαν
τα δέματα που
μαζεύτηκαν

σελ ~ 13

Ανακοίνωση

Με απόφαση προέδρου
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
εγκρίνει εκτός έδρας σε
ακυρωμένες παραστάσεις
- Βαθιά βουτιά για το νέο
καλλιτεχνικό διευθυντή
Βασίλη Μυριανθόπουλο

Aπό το Δικηγορικό Γρα-

φείο της κ. Βακωνάκη

Αθανασίας γνωστοποι-

είται

προς

ότι

διατίθενται

πώληση

μετοχές

από μετόχους της εται-

ρείας Δημουδιάς Α.Ε.

Στοιχεία επικονωνίας:

24610 36577, 6945898280,

email:[email protected]

σελ ~ 24

σελ ~ 3

11 επενδύσεις 2,5 δις. ευρώ σε
Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη
προβλέπει το masterplan
της απολιγνιτοποίησης
- Και νέα μονάδα φυσικού
αερίου - Τα έργα, τα
κίνητρα και οι πόροι