Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 12ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 591
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΟ
Email: ixο@nextnet.gr
Site: echolorina.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
τns Φλριναs
Ενημερωτική
Το υπέρ ΧΩ γράφημα
της εβδομάδας
Ως εδ: Λάθος οι αέξι
λέξειςν του Μητσοτάκη. . .
ημερίδα
για την παρουσίαση του
έργου Complete και
τον καταρροϊκό Πυρετό
στην Π.Ε. Φλρινας
Η κυβέρνηση έτοιμη να πέσει στην Παγίδα
αφίλων και συμμάχων και να βάλει τη χρα
σε περιπέτεια, Πιο οδυνηρή από τα Ίμια.
(Του Γιργου Λακόπουλου)
υρί κάνει μηαμ από μακριά. Εναι η διακοηή των Προκλητικν
ερευνν της Τουρκίος στο Αιγοίο , nou θυμίζει την κολύβα του
Χότζα: τα βόζουμε όλα μέσα και μετά προοφερόμοστεε να αnοσuρουμε τα μισά
Τpαπέζ του αδιολόγουο στο onoio καλείται η Ελλάδα . οι nεpίφημες
δηλσεις στήριξης noνταχόθεν είναι το χτύηημα στην πλότη για να
npoσέλθει , Anό αuτή την όποψη είναι άστοχη η δήλωση του Κυριά κου Μητοοτάκη: Σταματούν οι ηροκλήσεις αρχίυν οι συζητήσεις ,
Η κυβέρνηση τη διαφήμισε εniμoνα σαν αλόγκαν .Αλλά τη στοκενι
εκείνη η μοpαία βροδιά των Ιμίων, με το no iags, no troops om
ships , κόχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχ σημαίες , noυ απέληξε στη
γκριζοnoiηση της περιοχής Η ελληνική κυβέρνηση μουάζει πιασμένη
σε ένα δύπυ στη onoio μπήκε aικειαθελς με την στυχή Προχpηση
στη μυστική διπλωματία: εν επισήμως npοσnοιούνταν ότι θα ζητήσει κυρσεις για την ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας, συζητούσε για διάλογο , υnό τmν aiγίδα της γερμανικής npοεδρία .
0ι Τούρκοι έσηευσαν νατο κονοnοιήσουν για να το κδέσουν Λίγο
αργότερα το Σn
κυρσεις από την Αθήναν και δεν υπήρξε καμία διάψευση. Η κατακερματισμένη ελληνική nολπική-ακόμη κοι σήμερα υndρκει διαφορά
ύφους μεταξύ Δένδια και Μεγάρου Μαξίμου-βρίσκεται,
. Αλλά μόνο τυφλοί δεν βλέnουν και τηφάκα. είναι το
σελ.3
Συνάντηση του Δημάρχου Φλρινας Βασίλη
Παννάκη με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Γιάννη Στάσση
Ο αΣnγκελ, θα αnοκάλυητε ότι αnoτt δεν ζητήθηκαν
3000 Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε πάνω
από 13 χιλιάδες σχολικές μονάδες μέσω ΕΣΠΑ ΕS
anaτήσεων, στο οnoίo δεν μπορεί να ανταπεξέλθει Μετά τους Γερ μανούς-noυ της ηρoσoπτουν αναξιοnιτία στο nαρασκήνια-έμπλεξε
με ταν γραμματέα του ΝΑΤΟ Καθόλου σοφό .
Ο Στόλτεμπεργκ ηροανήγγελε ελληνοτουρκικές αυζητήσεις 0 κυ Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλ το στρσεων ιός εηροσυο τον δευ ακόμαλίοντος Οτιεν αο
σε δρόμους στην πόλη της Φλρινας λ
oοβαρός, γιατί κοινοnoίnσε ως διάλογο μια τεχνική διευθέτησn. Και ο
Τούρκοι βρήκαν την ευκοιρία να ισχυριστούν ότι n Ελλάδα αθέτησε
nάλι τις υnoσκέσεις της Ποιος χάνει aπό αυτό το γαίανάκ
0 Πρωθυηουργός-σαν κάποος Πoυ βλέπει το τυρί αλλά όχι και τη
φάκο- δηλνει έτοιμος για συζητήσεις ορκεί να σταματήσουν τις na
ράνομες έρευνες οι Τούρκοι στmν ελληνική υφαλοκρηnίδa . Στπν κυnρioκή μπορούν να συνεκίζουν,
Κοινή Ανακοίνωση- Ατημα των Ορειβατικν,
Αθλητικν και Φυσιολατρικν Συλλόγων της Φλρινας ομεσυς πολεης δαρυτατο για τν κυβένηισ πού πήγε κι έμηλεξ
και της Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή σελ 7
ανεμογγενητριν στις κορυφές του όρους Βέρνον
Η επίσημη κυβερνητική θέση-μετά από μεγόλο διάστημα με αμφιση μες και μισάλογο - ε
Ελλάδαμε ή χωpίς τη Χάγn- εναι η οριοθέτηση των θαλόσσιν
ζωνν, Αλλά αυτή η δήλωση γίνεται με δεδομένη την τουρκική ηρόθεση να μnouν στο τραπέζ και άλλα θέματα : ni
στρατιωτικοηοiηση των νησιν , θέματα διάοωσης στο
ξεκινήσει διάλογος, έστω και αδιερευνητικάν στην αρχή , κανείς δεν
- είναι ότι το μόνο θέμα nou δέχεται να συζητήσει η
η αno Στην κορυφή Λαδοπούλου και Ροσενλής nστ τν Aυρονοτον φαρτσαι με ης απρυη σες της
Ανη κυβέρνηση αnoδεχθεί έστω και το Παραμικρό 8α βρεθείυnaλογη έναντι του Ελληνικού λαού . Αν anοχωpήσει θα κατηγορηθεί για
υηονόμευση του διαλόγου.
Αυτή είναι η nαγίδα στην onoia βαδίει anό καιρό η ελληνική διπλωματίο: Εnειδή έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της καλλιεργεί την
ψευδαίοθηση ότι αnομοννει την Τουρκία στον δαθνή χρο ,|
σεις σαν την αμφυλεγόμενη συμφωνία με την Αγuπτo,
Παρασύρεται διαρκς με τις δηλσες των εταίρων της στην Ευρnn . Αλλά είναι ηροφoνές ότι κάποιοι έχουν χαθεί στη μετάφροση.
Όλοι οι υnoστηρικτές της Ελλάδος-του muλnτήs onλικν συστημότων Μακρόν μη εξαιρουμένου- Χυνουν κροκοδελια δάκρυα Οι δεκάρικοι υπέρ της Ελλάδος και κατά της Τουρκίας καταλήγουν μονάτονα
Βρείτε τα με διάλογο , Τνα βρούμε Αν έχουν το νησά υφαλοκρηnδo. Οι aMεγάλες Δυνάμειςθέλουν απλς να σταματήσει n :
nou θέτει σε κίνδυνο ό,τποι διοι ορίζουν ως αωτικά τους συμφέ ροντα στην nεριοκή . Ουδόλως ενδιοφέρονται για το nεριaχόμενο τυ .
διολόγου και, κυρίως γιατο ενδεχόμενο να συρθεί η Ελλάδα σε nα.
ραχωρήσεις. Αντίθετα , τις θεωρούν εύλογες για να εξασφαλιστεί συμφωνία .
Ατυχς βρίσκουν και κάηοoυς κουφιοκέφολους ενός των Ελληνι
κν συνόρων και ιδίως στον κυβερνητικό χρο nou θεωρούν λογικό
έναν αέντιμο συμβιβασμό . Και μερκοί Συριζαίοι από κοντά .
13μετάλλια για τον Α0Φ σαλ1
Διαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΕ
Ενημερωνόμα στε
ΕΓΚΥPΑ
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Συνέχεια στη σελίδα 9-.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ