Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
|Σεπτεμβρίου
Κουμερινή οικονομική εδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηρσιν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7161
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Έρευνα
ΙΟΒE: Μεγάλη
η αναπτυξακή
δυνατότητα
τns φαρμακοβιομηχανίas
"Covid" δάνεια
Θα αγγίξουν τα 9 δισ. ευρ μέχρι
τα τέλη του έτοUS
- Έρχεται προϊόν και για πολύ μικρές επιχειρήσειs
Cevip-19
Αύξηση των εκταμι - Σεπτέμβριο ,
εύσεων δανείων με εγ.
γύηση του Δημοσίου
για τη στήριξη των επι νέες
Η ελληνική φαρμα
κοβιομηχανία είναι
κλάδος
στρατηγικής σημα
σίας για την εθνική
οικονομία , με μεγάλη κυβέρνησης , σχεδιά - ρυθμό nou συμμετέανταποδοτικότητα
και υψηλή η πολλα.
πλασιαστική επίδραση
εκταμιεύσεις άνω του
1 δισ. ευρ από τα
χρηματοδότικά
γράμματα της κυβέρνησης.
δείχνουν,
προμεγάλης χειρήσεων , ητά από
τις τράπεζες το οικονομικό επιτέλείο της
χουν οι τράπεζες στα
προγράμματα ΤΕΠΙΧ
και Ταμείο Εγγυοδο ζοντας, παράλληλα, να
επεκτείνει τα εγγυημένα δάνεια και στις
πολύ μικρές επιχειρή- σίας της Αναπτυξιακής
σεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
Capital.gr, στη χθεσινή
εβδομαδιαία καθιερω.
μένη συνάντηση με τις δισ. εευρ.
επενδύσεων.
Τράπεζας , από τον
Μάιο μέχρι τα τέλη
του του έτους, τα νέα
"Cοvid δάνεια
ανέλθουν σε περίπου 9 χειρήσεων, με 100% καλυφθεί
Αυτά είναι τα βασικά
συνέχεια στην 11
ευρ) προκειμένου να
ζήτηση
που είχε μείνει ακάλυΠαρασκευή , ληνική Αναπτυξιακή πτη . Οι ροι συμμετο
κατά πάσα πιθανότητα , Τράπεζα ) των τόκων χής τραπεζν και
Δημοσίου στην επέκταση του προγράμμαθα
σης μικρομεσαίων επΠληρωμές αnό
επιδότηση ( από την Ελ15/9 εs 30/9: τράπεζες για την παρα
κολούθηση της ροής
Αύριο
Σε ΠΟΙOUS θα
του δανείου για τα 2
πρτα χρόνια.
Το πρόγραμμα έχει τος δεν είναι στην
επεκταθεί κατά 603 προηγούμενη αναλοεκατ . ευρ (από 400 γία 60%-40% , αλλά οι
εκατ . σε 1,003 δι .
καταβληθούν ρικονομία,ο υουργός
Οικονομικν , Χρ. Σταί.
ρευστότητας προς την αναμένεται να ξεκινή.
σει να " τρέχει" η επε
κταση .
συντάξειs, και κούρας ζήτησε από τις προγράμματος ΤΕΠΙΧ
1 για την κάλυψη αναγδρο Πάσχα
τράπεζες να πραγμα.
τοποιήσουν, μέσα στον
κν κεφαλαίου κίνησυνέχεια στην 10
Μπαράζ πληρωμν
θα , πραγματοποιηθεί
από την Τρίτη, 15 έως
τις 30 Σεπτεμβρίου για
εργαζομένους , εργοδότες και συνταξιούχους .
Ανάλυτικά:
-Δρο Πάσχα
Την Τρίτη, 15 Σε
συνέχεια στην 2
ΕΝΦΙΑ 2020:
Πλησιάζει η ρα
τns ανάρτησns
στο taxisnet,
Ποια η Πιθανή
ημερομηνία .. .
ΕΝΦΙΑ