Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τοπo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΜ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
HΕΠΟΕΣΗ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΑΦΟΤΝ ΕΚΟΕT
τη λήξη
PΕΠΟΡΤΑΖ)
τη φετινή τουριστι ληνικά ΜΜΕ για το
κή καμπάνια του Μονολίθι ως ασφα .
και επiσηpα του κα Aρης Τσελίκας Δήμου , την προβο - λέστερη
λή δηλαδή Που εt . της Ευρπης και
αναμέναμε αnό τη Δημοτική Αρχή t
αποτελέσματα αnό
δαμε σε ξένα και ελγενικότερα για την
Πόλη μας ως ασφα.
λή τουριστικό Προορισμό .
Πρωτοφανές περιστατικό
κακοποίησης ζου στην Πρέβεζα
Έκκληση από την Παρέμβαση" για Υιοθεσία! συνοδρίαση της του.
Όπως έγινε γνωστό στην πρόoφατη
Ένα nρωτοφανές nepoτστικό κακο ριστικής επιτρonής
noinonς tου έγνε τnv nspooμένη K ου Δήμου το κόστος
ριακή το βρόδυ μέοα στην nonη της
Πρέβεζος , κοντά στην nepoκn tων για την Προβολή του
το μένος σε ένα άτυχο α6έooτo ζο, |
12600 ευρ.
nou κατέφυγε σε μια αυλή.
Έτοιμη να συνδράμει
την Ελλάδα .
Προβοκάτσια ή όχι , η κατάσταση
στη Μόρια μετά την μεγάλη πυρκα .
Αρκές του 1997ο υ- δημιουργήθηκε στην ατλήψες δεν ανέχομος Αρσένηc οpίς κα - δεκόδων ετν . Βoκό novτων καη δμοp μα διαβούευση με τα τους μλημα η κατόρ - να μος νέας νενος Ε .
Τ.ΕΙ. sν μέοω σφο . οονος nροoondθεος με βερνντες, κοθς κα
δρν αντιδρόσεων εx
μέρους των Α.Ε.. τms
Έτο, με τα ΤΕΙ ΜΘΗΜΑΤΩΝ nΟΥ Δ
Χορακτηρζόμενα στα ΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥE ΜA.
χαρτά ΣΑΝ ΑΕΙ , φθόσα - ΘΗΤΕΣ, όηως τα Αρκαία τόνομων και μεταναμε στην δακυβέρνηoη ΕΛκ , τα Λτκά , στν στους nav/μaΣΥΡΙΖΑΝΕΛ όnοu υ. τα Μooμσικά , την Φυ - κούς χροu, οκόμη και
noupγoi Παιδείας , - on , anna κα κεφο - της μόνιμης εγκατά κρως ιδεoλnnτικοί σαν Λoίων της Ιστορίας μας
ναρκομανν , εμnopων
ναρκωτκν , ανορχοαυγια στο Κέντρο Προσφύγων, είναm
δραματική . 13.000 πρόoφυγτς περ
φέρονται χωρίς στέγη
στοσή τους σ ' αυτούς
κατέστρεψαν ό,u καλό και οι διε 0στικές τους ντέχεια σνηνε,