Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

31oC, 21:00

24oC - Υγρασία 45%-92% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 19:56

€0.80

Áóôï÷ßåò

Η συμπλήρωση δυο αιώνων από το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης είναι μια καλή ευκαιρία για αναστοχασμό. Ιδιαιτέρως μάλιστα σε μια περίοδο που τα αποκαλούμενα και εθνικά ζητήματα αναμοχλεύονται με ένταση. Κάθε δράση,
και σήμερα, είναι αναπόδραστο προϊόν της ιστορίας. Έτσι χαράσσονται οι πολιτικές, οι συμμαχίες, οι στόχοι και οι προσδοκίες. Η εμβάπτιση στην ιστορία είναι μαζί, ήθος και επιστήμη. Αποδίδουν την σχέση με τον χρόνο, ατομική και συλλογική. Αναλόγως και η μελέτη της
γεωγραφίας ερμηνεύεται ως σχέση με τον χώρο. Άλλως πως, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μομφή σοβαρή, ιδιαιτέρως εφόσον μετέρχεσαι
του δημοσίου λόγου ενώ και η ιδιοσυστασία σου λογίζεται ως δημοσίου συμφέροντος. 3»

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5194

ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Æçôïýí ôïí öÜêåëï ôïõ Ýñãïõ

Åíþ îáíáóõíôÜóóåôáé
ç ðñïêÞñõîç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεπεκλής, Καλούδης, Μπορμπότης, Δρυ, Μαρκάτης και Πουλής κατέθεσαν αίτημα
στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας
& Διαποντίων να τους χορηγηθεί
ο φάκελος με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κόστη και τις διαδικασίες δημοπράτησης του Εργοστασίου Απορριμμάτων.
Σελίδα 5»

×áìçëüôåñåò
êáôÜ 80% ïé
ôáîéäéùôéêÝò
åéóðñÜîåéò »
4

Ï ÁëÝêïò
Áõëùíßôçò
áíáðëçñùôÞò
ÔïìåÜñ÷çò
ôïõñéóìïý
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
Με τομεάρχη την Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Αλέκος Αυλωνίτης λογίζεται από χθες ως ο σκιώδης αναπληρωτής υπουργός
τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Óôï ìéêñïóêüðéï
åê íÝïõ ïé ýðïðôåò
ðñïðÝëåò »
3

ÓðáóìùäéêÞ, ðñü÷åéñç êáé
åðéðüëáéç ðñùôïâïõëßá ãéá
ôï 2021, ëÝåé ï ÌðéÜãêçò »

ÅëëçíïáõóôñéáêÞ ìïõóéêÞ óýìðñáîç áðüøå óôï Á÷ßëëåéï

6

11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα