Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΡΧΗΣ
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Αρνητικά ΟΛΑ
τα δείγματα τεσT Covid-19
στο προ σωπικό
των βρεφικν και παιδικν
σταθμν Δήμου Ξάνθης
Μεγάλο αξωμα . nonu μεγάn .
Ποιό , Να είσαι αλλά και να αισθάνεσαι Βισ τ
ωνιδάρχnς
ο απόnuτος άρχοντας της Πίμνης Βιστωνίδας
Λογοδοτεί σε σένα όλη n naviδa και η χnωρίδα
της nίμνη
Με το αξίωμα αυτό περιβάλλεται πnέoν a
Gabrel
Έχουν τεθεί στην υπηρεσία του Πoυλιά, ψάρα ,
Με εντολή του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύπς του Aμου Σάν.
θης κ . Παναγτη Aμβροσιάδη και με αφορή την έναρξη λεπουργίας για την νέα σκολικ χρονά ένα υδροπλάνο, το Πρτο nou neτάει στην Εnna
έγινε τις προιγούμενες ημέρες επίσκεψη κλιμακίων των ΕΟΔΥ στις εγκαταστασεις των 5pεφκων 6ο και navτου χαράς χοροί και χαράς τραγούδια.
και Παιδικν Σταθμν του Δύμου Ξάνθος και ελφθασαν ρινοφαρυγγικά δείγματα , από όλους του
εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, διουητικό Προοωπκό , καθαρίστριες, κλπ
Σελίδυ 5|
Σελίδα 3
Πρόταση για αύξηση των ωρν απασχόλησης
των καθαριστριν στα σχολεία
με ανάληψη του κόστους από το Δήμο Εάνθης
Σελίδα
"Ωμή" Παρέμβαση του Συμβουλίου
της Ευρπης Που Πιέζει να αναγνωρισθεί
τουρκική μειονότητα" στη θράκn!
Συνέντευξη Τύπου
| Εργατικού κέντρου Ξάνθης
τοπικής ΕΛΜΕΟΙΕΛΕΣΙΕΛΒΕ
την Πέμπτη, 10/
Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύονται
οι αντίθετες με τη νομιμότητα
πρακτικές του Μειονοτικού
Να αναγνωρίσει
όλους τους μειονοτ
κούς συλλόγους της
Θράκης ως - τουρκiκούς, ζητεί μετ ' επ
τάσεως αnό τον
Άρειο Πάγο το Συμ.
βούλιο Υnoupγν του
Συμβουλίου της Ευρηης
Σχολείου Ξάνθης
Σελίδα 16
Σελίδα
Μια σημαία σε κάθε νησί.
από τα 14 του Καστελόριζου
ΤΟ ΚΑΤΙΑλλΟ
Γράφει ο Χρήστος Knnoυρός
Καριόκας Εγκμιον
Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
Στην ορχή noiv ono τον τίtλo , είνa το να τοποθετηθε . Μετά το διάρθωσα
wοφυνς να προκατολάβω τους επίσημους επισκέπτες
να πειeανυγκαστούν να κάνουν την ανακοίνωoη αυτή του
τίτnou για τις oημαίες , σε μια τέτου επετειακή ημέρα,
όnως η 15n Σεπτεμβρίου 2020, Και ναι μεν για nόνους α .
κονομίας του tithou , naρέ Λειψα αμφότερες τις εκδοκές
όμως η npόθεσή μου neρί πειeαναγκοομού τους, nopoμ
νει αυτούσια . Προς το tέλoς μάλιστα eα na και nεριοο τερα.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα