Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Περίτεχνα
κεντήματα της
οικογενείας
Δεβολή
παραχωρούνται
στο Λαογραφικό
Μουσείο της
Κοζάνης

σελ ~ 5

Χωρίς μάσκες
παραγωγοί και
καταναλωτές
στη λαϊκή αγορά
της Σκ΄ρκας

Διέρρευσε το
master plan της
απολιγνιτοποίησης

σελ ~ 3

Οκτώ κενά σε δασκάλους στην
Π.Ε. Κοζάνης - Τρία σε νηπιαγωγούς
- Αγώνας δρόμου για την κατανομή των
καθαριστριών στις σχολικές μονάδες
σελ ~ 3

7298

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Kαι οι Δήμοι
Βοΐου, Βελβεντού
και Σερβίων
ωφελούμενοι από
προγράμματα
του Πράσινου
Ταμείου για την
απολιγνιτοποίηση

σελ ~ 4

Προχωρά η δομή στήριξης
ατόμων με νοητική
υστέρηση και πολλαπλές
αναπηρίες στη ΖΕΠ
- Εγκρίθηκε η μελέτη για τις
κτιριακές εγκαταστάσεις

«Καθαρίζουμε τον
Ξενια! Το μπαλκόνι της
Κοζάνης!» την Κυριακή
13 Σεπτεμβρίου

σελ ~ 4

σελ ~ 24

σελ ~ 24

Χωρίς αλλαγές
οι χωρικοί
και θεματικοί
αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας