Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
ΙΡΩΙΝΗ
Σεπτεμβρίου
Αριθ.φύλλου 7581
Τιμή Φύλλου 0.50E
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Δήμος Γρεβενν:
Η ανάρτηση
του τελικού πίνακα
των 31 προσλήψεων
για την καθαριότητα
των σχολείων
έξι μηνν σε ικόκκινα δάνεια
Συνέχεια στην 5
Ζητείται η άμεση
επικαιροποίηση των στοιχείων
των οφειλετν στε να μη
χάσουν το δικαίωμα ρύθμισης
των οφειλν τους
μέσω του νόμου Κατσέλη
Το νέο πρόγραμμα
των εργασιν σε
οδούς των Γρήβενν |
Συνέχεια στην 10
Δυτική Μακεδονία
για ονύπτυξη δικτύου ριαντα οκτω κρούσματα
για ανάπτυξη δικτύου
οπτικής ίνας
σε μία εβδομάδα
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Ανοιγμα σχολείων
Πότε θα μπαίνει απουσία,
Πs θα αντιμετωπιστούν
οι αρνητές μάσκαs
Enίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
Συνέχεια στην 8
Διπλματα Προπονητν
Τι ισχύει
στα επαγγελματικά
και ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα
ΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20