Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12590
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στην 4η χειρότερη θέση η Ελλάδα στο β' 3μηνο του 2020
Ύφεση-ρεκόρ 14,7% στην Ευρωζνη
Lockdown κδιαμαρτυρίας
στην εστίαση
Ρεαλιστικό
ακαλάθι μέτρων
αΚλαιστόν θα αναγράφται στις πότες πολλν καταστη
μάτων εστίασης από Τις 16 έως Τις 22 Σεπτεμβρίου , με τους
επιχειρηματίες να προχωρούν σε tvα εlockdowns διαμαρτυρίας. Η Εστίαση ζητά:
1. Απαλλαγή από Δημοτικά τέλη.
2. Μείωση των ενοικίων στο ίδιο ποσοστό που θα μεωθεί
το δικαίωμα χρήσης του χρου.
33 Mεiίωση του ΦΠΑ σε 6% σε φαγητό και καφ . Παράλληλα
οι φορολογικοί συντλεστς να είναι σε όλες Τις επιχαρή.
σεις 10%, χωρίς προκαταβολή επόμενου έτους .
4 Επιδότηση όλων Των χρεν που έχουν δημιουργηθαί από
55 Να μπουν στις υποχρεσεις προς αναστολή όλες ο
ΔΕΚΟ.
6. Αναστολή πληρωμν Των ρυθμσεων σε όλους τος
0.Τ.Α.
στη ΔΕΘ
α συγρατημένες αναχοι.
νόσεις από τον Πρωθυ.
πουργό προτδέασε ο υπουργός
Οικονομικν Χρήστος Σταί .
χούρας , μιλντας στην τηλε .
ραση της ΕΡΤ
λαφρς χαμηλότερη ύφεση του αναμενόμενου καταγράφη.
"κε στην ευρωζνη κατά το β' τριμήνου, ωστόσο η συρρί .
Όπως επεσήμανε ο υπουργς
Ουκονομικν , 0α πρέπει να πε
Qυμένετε ένα ρεαλιστικό καλάθι
που θα αποτυπνει την πραγματικότητα και θα έχει ουσια στικές προβλέψεις για την ενί
κνωση του ΑΕΠ που ανήλθε στο 14,7% είναι η πιο απότομη που
έχει σημειωθεί ιστορικά, από το 995. Κύρια αιτία, η πτση της
σχυση της κοινωνίας το επόμε .
νο αμέσως προσεχές διάστημα
Νέες ακορνεςν για Brexit
χωρίς συμφωνία
καταναλωτικής δαπάνης λόγω των περιορισμν που επιβλήθηκαν από τον Covid-19.
Το ΑΕΠ μειθηκε κατά 11,8% σε σχέση με το α' τρίμηνο και κατά
μέχρυ να ολοκληρωθεί η κρίση-.
Είπε επίσης ότι δεν έχουμε ακό .
μητα δεδομένα για το πότε αντό
θα συμβεί , εν eξήγησε ότι θα
υπάρχει επανάληψη , επέκτα
ση, εμπλουτισμός και διεύρυν.
Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης δήλωσε ότ, tάv η Ευρω παϊκή Ενωση δεν αρχίσα να επιδεικνύα μεγολύτερη ευελιξα
προκειμένου να επιτευχθεί μια καναδικού Τύπου συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου, τότε η κυβέρνηση θα είναι κανοποιημέ
νη να αποχωρήσει από το μπλοκ χωρίς συμφωνία .
Η ΕΕ προυδοποίησε τη Βρετανία ότ δεν θα υπάρξει εμπορική συμφωνία εάν είναι ακριβές το δημοσίευμα των Financial
Times , σύμφωνα με το οποίο το Λονδίνο ίσως απλά να πα .
ρακάμψε Τη συνθήκη διαζυγίου που υπεγράφη τον Ιανουά.
ριο. Η συμφωνία περιλαμβάνι ειδικές ρυθμίσεις για να απο φευχθεί ένα σκληρό σύνορο μεταξύ της Ιρλανδίας καιτης Β
ρειας Ιρλανδίας.
14,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η αρχική εκτίμηση στα τέλη Ιουλίου έκανε λόγο για ύφεση
12,1% σε τριμηνιαία και 15% σε ετήσια βάση .
Η μεγαλύτερη ύφεση καταγράφηκε σε ισπανία (-22,1% ), Γαλλία
( -19% ) , Iταλία (-17,3%) Πορτογαλία (-16,3%) και Ελλάδα (-15,2%).
Οι επενδυτικές δαπάνες υποχρησαν περισσότερο από τις
συνολικές δαπάνες , και ήταν 17% χαμηλότερες από ό,τι στο α.
τρίμηνο .
ση των μέτοων.
Προανήγγειλε ταλος ανακοι .
νσεις το σαββατοκριαχο για
1,4 διο . ευρ των αναδρομι .
κν και γα το χρόνο καταβο λής τους.
Γέφυρα: Πάνω από 60.000
αιτήσεις
534 ευρ: Την Πέμπη
η επόμενη πληρωμή
Αεροπορικές μεταφορές:-84.8%
ο τζίρος το β' 3μηνο
Πεμοσότερες από 60.000 αιτήσεις έχουν υποβλη1θεί στο πρόγραμμα .Γέφυρo , για την προστασία
των δανειοληπτν που αποδεδειγμένα επλήγησαν από
την πανδημία και είχαν βάλει υποθήκη -ή προσημει
σει . την πρτη τους χατοιχία , προκειμένου να λάβουν
δάνειο . Τα τελευταία στοιχεία γνωστοποίησε ο ειδικός
γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους , Φ. Κου μούσης σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ.
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα ήνει η επόμενη
L πληρομή των 534 ευρ σε εργαζόμενους που είχαν
αναστολή σύμβασης εργασίας κατά τους μήνες Ιούνιο
και Ιούλιο και έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ καθς και σε εργαζόμενους που υπέβαλλαν
μονομερείς υπεύθυνες δηλσεις., σύμφωνα με τοχρο νοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων .
ζαθετη πτση , λόγω της πανδημίας και του
LMockdown, σημείωσε ο τζίρος στα oγανωμένα ταξί .
μείωση σημειθηκε και στους τζρους των επιχειρήσε .
ων στους υπόλοιπους κλάδους στον τομέα των μεταφο ρν . Ο δείχτης κύκλου εργασιν στις Aεροποριχές με
ταφορές παρουσίασε μείωση 84,89% το β' τρίμηνο 2020.