Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΣ ΓΙΑΧΝ ΕΝΑ
Δύο φιλικά πριν
την πρεμιέρα του στη S.L.1
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 9
Σεπτεμβρίσυ 2020
Αρ. Φύλλου 6648
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Το βιβλίο της "Δίνες και
Ευθύνες Παρουσίασε στα
Γιάννενα η Λ. Κουτσέλη
Μπροστά σε ένα ενδιαφέρον ακροατήριο , Πoυ το συνεθε ταν nολίτες
ano όλο το noλιτικό φάσμα των
Ιωανίνων , Πραγματοιonaneε το
βράδυ της Δευτέρας στο Μικρο
Θέατρο , στην Σκάλαn napouσία ση
του Ββλου της Λούκας Κατσέλη
"Δνες και Ευθονες.
Ηλειψυδρία
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΝΝΑ
Εκδήλωση για τmν κοινωνική
μας χτυπά την πόρτα
ένταξη των μεταναστν
. Κοινωνκή Εντα η Δικαούχων Διε8νοος Προστασίας και Μεταναστν
Προκλησεις και Προοτικές στην
Ελλάδα είναι ο 8μα της εκδηλωσης που 8α πραγματοι οιπθεί την
Παρασκευn 11 Σεπτεμβρίου 2020
στον Πολιτισικό Πολυχρο κΔημ.
Χατznς στα Ιωάννινα .
ΣΕΛ 7
ΠΑΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
ΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Το ευχαριστ του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας
ο σπoγευμα της Δευτέρας hταν δύσκολο για τους ανθριους ου Παραρτσε σε naρακείμενη έκτα ση των εγια ταστάσεiν .
Με ανακο νωσn τηςη ηpoεδpος του
Kέντρου Κoνωνικής Πρόνοας Περιφ Αντιμέτωno με ένα πρoβAημα πoυ εe χρόνια να αnασχολήσει την Περιοχή μας είναι πλέον το λεκανοπέδιο των
lωανiνων. Η λειψυδρία, λογω και του 'φτωχο " σε βροχές χειμνα είναι εδω, με τη ΔΕΥΑΙ να κάνει εκκλησεις για
λελογισμένη χpηoη και το Σ Καλογιαννη να φρνει το aεμα στη ΒΟΥΛΗ
ΣΕΛ 2, 7
ΓPOΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΝΩΝ
Sω ao τον aλειο χρο κυκλνοντας με καπνό όλοω κτpα ΣΕΛ 2
|Με αλλαγές, αλλά Παρν
Μετά τη λεπταμερη αβολογηση των
| δεδομένων nou δημιουργεl η νέα
|οδηyiα τnς Υγειονομικής Επιτρατης
| της Γενκης Γραμματείας ΑAητισμού
|και των επαφων μας με τον Γενικό
|Γραμματέα Aλητισμο Γωργo Μαυ| ρωτά κατα την Πρόσφατη εnίσκεψα
του στα Γιάννενα , εμαστε σε 8έση
να σας ανακοινσουμε oτι το 14ο
Ιoannina Lake Run 8α Πραγματοπo ηaεl τοΣαββατοκοριακο 19-20
| Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο. πρακειμένου να ειμαστε
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τιν πρότοσή μας υλοποίησε
η lεριφέρεια Κοτρικής
Μακεδονίας
Ευθεία επθεση στnν Περιφερειακή
ρου με αφορμή την απoφαση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
να Προκηροξει Πρόγραμμα γα την
|Να μπει άμεσα τέλος στο αλαλούμ
με τα κρούσμιτα
εναρμονσμένου με τις οδα| Υες κα Πάνω an' ολα να διασφαλισουμε την υγεία όλων των συμμε τε Χοντων , υποχρεoύμαστε να Προχωphσουμε σε μια σρά ano aλλαγές
| οι onolες δε μας είνα ευαριστες
αλλα είνα αναγκαkς
είσχυση των επιχειρήσεων nou
με δαλσεις του , υnοστήριζε ότι δεν
μπορεl να συμβeL
ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΣΕΛ. 7