Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΤΡΙΤΗ
Hellenk Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
91 772529
029121
ΕΤΟΣ: 50
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 14205
T 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F : 210 38 17 331 E: [email protected] Wwww.ihodimoprasion.gr
ΥΠΕΝ: Εθνική στρατηγική
δεκαετίας για αύξηση της
χρήσης ποδηλάτου
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
αΓια πρτη φορά στην Ελλάδα , η
ανάπτυξη της χρήσης του
ποδηλάτου αποκτά Εθνική
Στρατηγικήν, υπογραμμίζει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο συνέταξε και
απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια
υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το
Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 202ο -2030
Βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το
Ριζικές ανατροπές
στις τράπεζες
Ποδήλατο:
ύο νέα προγράμματα εθελουσίας , δραστικό περιορισμό
των υπό χρήση κτιρίων και
νέα μοντέλα εργασίας , που δεν έχουν
καμία σχέση με ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το προσωπικό των
τραπεζν, φέρνει η πανδημία του
COVID -19 στον χρηματοπιστωτικό
τομέα.
Οι αλλαγές στην οργάνωση εργασίας
στις τράπεζες, οι οποίες ήταν ούτως
ή άλλως σε τροχιά δομικν αλλαγν
λόγω της ψηφιοποίησης της οικονομίας , επιταχύνονται τρα ακόμη
περισσότερο υπό την πίεση και τα
δεδομένα της υγειονομικής κρίσης.
Σε ό,τι αφορά τα νέα προγράμματα
εθελουσίας, η Eurobank έχει καταρτίσει νέο πρόγραμμα το οποίο στην
τράπεζα θεωρούν ελκυστικό , με
καλές παροχές και πρόκειται να το
ανακοινσουν σχετικά γρήγορα ,
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
Παρά πόδα με νέο πρόγραμμα
εθελουσίας για περίπου 900-1.000
εργαζομένους υπάρχει και στην
Εθνική Τράπεζα. Το πρόγραμμα
- με περίπου ίδιους όρους με το προηyούμενο- είναι έτοιμο και η διοίκηση παρακολουθεί τη συγκυρία που
διαμορφνεται με τον COVID-19
και τις πιέσεις στην οικονομία προκειμένου να το ανακοινσει στην
κατάλληλη συγκυρία .
Πρόκειται για νέο πρόγραμμα, η
δεύτερη εκτεταμένη εθελουσία της
Εθνικής Τράπεζας μετά από αυτή
του 2019. Αυτό το είχαν αξιοποιήσει
περίπου 8ο0-900 εργαζόμενοι, αλλά
η τράπεζα τότε είχε προβεί και σε περίπου 300 προσλήψεις. Η ΕΤΕ έχει
μάλιστα λάβει πρόβλεψη ύψους 90
εκατ. μέσα στο 2020 προκειμένου να
καλύψει τη δαπάνη της νέας εθελουσίας . Η ΕΤΕ σήμερα απασχολείλίγο
πάνω από 1.000 ενοικιαζόμενους
υπαλλήλους και συνολικά περίπου
8.200 άτομα .
Η Πειραις δεν εξετάζει προς το παρόν κάποιο πρόγραμμα εθελουσίας,
ούτε η Alpha Bank. H τελευταία έχει
εποχή , όταν στο εξαροφο κτίριο
της οδού Αμερικής η Πειραις
άδειασε δύο ορόφους, οι οποίοι μι
σθθηκαν από τα πολυκαταστήματα
Attica. Στην Alpha Bank από τα
493 καταστήματα το 2017 η τράπεζα
έχει διατηρήσει σήμερα τα 361, που
σημαίνει μείωση κατά 27%.
Στις τράπεζες, παρακολουθντας τη
Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτν από το 2020 έως το 2030
Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα
Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής
χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων,
Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων
μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις,
Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού,
Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση , για
νει η ψηφιοποίηση της οικονομίας
και με τα δεδομένα που δημιουργεί
η πανδημία του κορωνοϊού , επεξεργάζονται διαφορετικά μοντέλα
απασχόλησης για τους υπαλλήλους .
Στο τραπέζι υπάρχουν υπό εξέταση
σενάρια που ξεκινούν από τα πιο
απλά και προφανή , όπως σε ένα
business center όπου υπάρχουν
δέκα θέσεις εργασίας να μειωθούν
σε έξ, μέχρι πιο προωθημένα σχέδια
για relationship managers. Υπαλλήλοι, δηλαδή, οι οποίοι θα εργάζονται δύο ημέρες την εβδομάδα με
τους πελάτες της τράπεζας στους
χρους τους και τις υπόλοιπες τρεις
είτε εξαποστάσεως από το σπίτι, είτε
στην τράπεζα.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν θα
έχουν προσωπικό υπολογιστή και
σταθερό γραφείο στην τράπεζα . Αντί
για PC, θα χρησιμοποιούν laptop
και όταν χρειάζεται να εργαστούν
στις εγκαταστάσεις της τράπεζας ,
το γραφείο τους θα είναι στο open
branch, δηλαδή έναν χρο της τρά
πεζας όπου θα υπάρχουν , π.χ., 100
ελεύθερες θέσεις εργασίας.
Ειδικά για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις , με εξαίρεση π.χ. τις εγγuητικές επιστολές όπου ο νόμος
επιβάλλει αυτοπρόσωπη παρουσία
σχεδόν όλες οι διαδικασίες μπορούν
σήμερα να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.
Στις τράπεζες συζητούν για μεσοπρόθεσμη εφαρμογή τέτοιων μοντέλων , όπως και της εξαποστάσεως
ή και εκ περιτροπής εργασίας σε
εθελοντική βάση για το υφιστάμενο
προσωπικό.
άθληση και αναψυχή
Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την
αντιμετπιση της κλιματικής αλλαγής,
Η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα .
Ανοίγει ο δρόμος
για τα λεωφορεία
με leasing στην Αθήνα
σε εξέλιξη τη διαδικασία απόσχισης
της μονάδας διαχείρισης κόκκινων
δανείων της τράπεζας, όπως και την
πληση της Cepal, που συνεπάγεται
τη μεταφορά σε νέο εργοδότη 7ο0
800 υπαλλήλων .
Η Alpha Bank είχε εφαρμόσει το
2019 ένα εξαιρετικά επιτυχημένο
πρόγραμμα εθελουσίας, το οποίο
ξεπέρασε κατά πολύ τους στόχους,
καθς είχαν αποχωρήσει περίπου
900 εργαζόμενοι . Σήμερα η Alpha
Bank απασχολεί 7321 εργαζομένους
έναντι 8.903 το 2017. Οπως είναι λογικό , όλες οι τράπεζες ταυτόχρονα
με τις μεισεις προσωπικού προβαί
νουν και σε στοχευμένες προσλήψεις
σε τομείς που έχουν ανάγκες , όπως
πληροφορική κ.λπ.
Η πανδημία έδωσε μεγάλη θηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές .
Στις τράπεζες υπολογίζουν ότι σε
έναν χρόνο από σήμερα οι ανάγκες εξυπηρέτησης της πελατείας
μέσω του δικτύου καταστημάτων
θα μειωθούν 20%-30% σε σχέση
με σήμερα . Μοιραία αυτή η τάση
οδηγεί σε συρρίκνωση του δικτύου
καταστημάτων Στη Eurobank, αν
και αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι
ένα μέγεθος πέριξ των 300 κατα στημάτων είναι ιδανικό, παραμένει ο
προσανατολισμός της μείωσης των
καταστημάτων ανάλογα με τις συν
θήκες στmν αγορά .
Κατά πληροφορίες, στη Eurobank
κάνουν ειδική μελέτη για όλες τις
εγκαταστάσεις και τα ακίνητα της
τράπεζας με στόχο τη γενικότερη
εκλογίκευση. Ειδικά για τις κεντρι
κές υπηρεσίες, ο στόχος είναι σε έναδύο χρόνια να συγκεντρωθούν οι
υπηρεσίες σε λιγότερα κτίρια . Στην
Εθνική Τράπεζα έχει συγκροτηθεί
ειδική ομάδα που δουλεύει εσωτερικά , με στόχο τα περίπου 10Ο εκατ.
ευρ που δαπανά σήμερα η τράπεζα
σε ενοίκια να μειωθούν σημαντικά.
Μεταξύ άλλων , εξετάζονται σενάρια
μεταφοράς κεντρικν υπηρεσιν
που δεν έχουν επαφή με το κοινό
και σήμερα στεγάζονται σε άλλες
περιοχές στο κέντρο της Αθήνας,
λιγότερο εμπορικές .
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Τρά
πεζα Πειραις σήμερα το 70% του
προσωπικού στα κεντρικά γραφεία
εξακολουθεί να εργάζεται εξ αποστάσεως και καθημερινά προσέρχεται
μόνο το υπόλοιπο 30% . Αλλωστε,
οι μικρότερες ανάγκες είχαν γίνει
φανερές και από την προ COVID-19
Τους όρους του διαγωνισμού για
την σύμβαση leasing 30ο
λεωφορείων ενέκρινε κατά την
τελευταία συνεδρίαση του το
διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΥ
(Οδικές Συγκοινωνίες Α ) . Πλέον αναμένεται
εντός του μηνός η προκήρυξη του διαγωνισμού,
με στόχο τα νέα οχήματα να κυκλοφορούν στους
δρόμους της Αττικής το αργότερο μέχρι τον
Ιανουάριο του 2021. Όπως έχει ανακοινωθεί τα
οχήματα που θα αποκτηθούν με leasing θα είναι
μεταχειρισμένα, ηλικίας μέχρι 10 ετν και
τεχνολογίας Diesel Euro V ή νεότερης, Αυτό είναι
και το πρτο βήμα του σχεδίου για την ενίσχυση
των αστικν συγκοινωνιν της πρωτεύουσας που
έχει εκπονήσει το υπουργείο Υποδομν και
Μεταφορν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τις
Gυγατρικές του .
Θα ακολουθήσει η σύμβαση ΣΔΙΤ
την ενίσχυση των περιφερειακν και ενδοδη μοτικν δρομολογίων με 203 πούλμαν και 550
οδηγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις
επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ Αττικής , και
η κατάθεσή της προς έγκριση στο Ελεγκτικό
με τα
Συνέδριο .