Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα οφέλη των εκμισθωτών από τις μειώσεις ενοικίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ! :
917123Η 557125
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.317
Τ n των εκμισθωτν
Οι αμυντικές δαπάνες ψηλά
στις δημόσιες συμβάσεις
Οι κατασκευές , τα καύσιμα, οι ιατρικές
συσκευές και τα φαρμακευτικά Προϊόντα
ακυριάρχησανν το Πρτο εξάμηνο του έτους
στο πεδίο των δαπανν για δημόσιες
συμβάσεις έργων, αγαθν , υπηρεσιν και
μελετν , η συνολική αξία των οποίων ανήλθε
σε 2,430 δισ. ευρ. Παρότι το μεγαλύτερο
μέρος των δαπανν κατευθύνεται σε έργα ,
μεταφορές- μετακινήσεις και την υγεία, ένα
Πολύ σημαντικό Ποσοστό απορροφούν οι
αμυντικές δαπάνες της χρας . σελ .9
οφέλη
από τις μεισεις ενοικίων
ΗΝ Παραθέτει Παραδείγματα για τις εκπτσεις φόρου των ιδιοκτητν ακινήτων
σε εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του
Οδηγός για αρχικές τσεις φόρου Που θα αντιστοιχούν πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή
την Περασμένη Παρασκευή. Ταυτόχρονα , οι νέες
αυτές διατάξεις θέτουν ως προϋπόθεση για να ισχύσει
η συμφωνία μείωσης του ενοικίου την καταβολή
του μειωμένου συμφωνηθέντος Ποσού εγκαίρως
κάθε μήνα από τον ενοικιαστή. Επιπλέον, προβλέπουν
ρητά ότι τα Ποσά κατά τα οΠοία μεινονται τα ενοίκια
Εκπτσεις φόρου Που θα κυμαίνον
ται σε Ποσοστά από 30% μέχρι και
40% των εισοδηματικν απωλειν
Που θα υποστούν θα δικαιούνται όσοι
μήνες, θα δικαιούνται σε Ποσά εκ
Στην BC Partners Περνά
το 33,2% της Forthnet
σε Ποσοστά χαμηλότερα του 30% των
εισοδηματικν απωλειν Που θα υπΟστούν. Ουσιαστικά όσο μικρότερη είναι η μείωση του ενοικίου Που θα
συμφωνηθεί τόσο μεγαλύτερο σε Πο
σοστό επί της εισοδηματικής απλειας του ιδιοκτήτη
βρίουκαι Δεκεμβρίου 2020 κατά 30%-40%. Αντιθέτως θα είναι το ποσόΠου θα παίρνει πίσω από το ράτος δεν θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα και, ως
όσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές μετημορφή της έκπτωσης φόρου. Ο ακανόναφ αυτός εκτούτου, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ούτε
και τροποΠοιητικές
δηλσεις Covid-19
ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων
συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές
τους να κουρέψουν, τα καταβλητέα
ενοίκια των μηνόν Σεπεμβρίου, Οκιωβρίου, Νοεμ
Στην ολοκλήρωση της αρχικής φάσης της
συμφωνίας Πλησης της Forthnet προχωρούν
σήμερα, εκτός απροόπτου, οι πισττριες
τράπεζες και η United Group B.V., θυγατρική
της BC Partners. Στην Παρούσα φάση η United
εξαγοράζει το 50% των μετατρέψιμων σε
μετοχές ομολογιν (συνολικής αξίας 50 εκατ.
ευρ) και όλες τις δανειακές απαιτήσεις τν
τραπεζν (περί τα 282 εκατ. ), αποκτντας
Παράλληλα το 33,2% των μετοχν της
τηλεπικοινωνιακής εταιρείας. σελ . 12
σελ .4
τους μεισεις ενοικίων πάνω από 40% για τους ίδιους αναμένεται να ισχύσει από τη τιγμή Που θα τεθούν
σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. σελ.5
56 δισ. ευρ ημαύρη
τρύπα στα φορο-έσοδα
Αχτίδα αισιοδοξίας
από τις εξαγωγές
Μικρή ελπίδα, εμφανζοντας ισχυρές άμυνες
δίνουν οι ελληνικές εξαγωγές , καθς τον
Ιούλιο Παρουσίασαν άνοδο 9,2% σε ετήσια
βάση, εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, με τις
εισαγωγές αντίστοκα να Παραμένουν οριακά
μειωμένες. σελ.3
Οι απλειες του 2020 από τον Covid-19
Αισθητά μειωμένα έναντι των
αρχικν στόχων Που είχαντεθεί
Πρινξεσπάσει η Πανδημία, αλλά
υψηλότερα των αναθεωρημέ
νων Προβλέψεων Που προσαρ
μόστηκαν στα δεδομένα του
Covid-19 θα είναι τα φορολογικά
έσοδα του μηνός Αυγούστου,
σύμφωνα με τα όσα υποστηρί
ζουναρμόδια κυβερνητικά στε
λέχη. Οι τελευταίες ημέρες του
Προηγούμενου μήνα έφεραν
αυξημένα έσοδα στα κρατικά
ταμεία λόγω της διπλής δόσης
του φόρου εισοδήματος φυσι
κν και νομικν Προσπων
και σε έναν βαθμό καλύφθηκε
ητρύπαν που δημιουργήθηκε
τον Ιούλιο εξαιτίας της Παράτασης Που δόθηκε στην Προ θεσμία υποβολής των φορολογικν δηλσεων, αλλά και στην
Προθεσμία πληρωμής της πρτης από τις 8 δόσεις του φόρου .
Ωστόσο, η χρονιά αναμένεται
να κλείσει με κατακόρυφη μεί
ωση των φορολογικν εσόδων
Small Scale LNG
Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης
για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
Ενσχύεται το μέτωπο κατά της Τουρκίας -Νέες απειλές Ερντογάν
Επικειρηματικές ευκαιρίες για Περατέρω
ανάπτυξη διαβλέπει η ΔΕΠΑ Εμπορίας στην
αγορά μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσ.
αερίου (Small Scale LNG), μέσα από άμεσα
εφαρμόσιμες χρήσεις Που δημιουργούν τις
Προοπτικές για ενίσχυση των πωλήσεν της
ήδη από τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το
πλαίσιο, το business plan της ΔΕΠΑ Εμπορίας
περιλαμβάνει τρεις πυλνες δραστηριοΠοίησης στο Small Scale LNG. σελ 11
Πολλά υποσχόμενη συνάντηση με τον στενότερο σύμμαχο της Ελλάδας , τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν , θα έχει την Πέμπτη στην Κορσική ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μπτσοτάκης, εν όσο Πλησιάζουν οι μέρες Προς τη Σύνοδο της 24ης Σεπτεμβρίου
πληθαίνουν και οι Πιέσεις ευρωπαϊκν κρατν προς την Τουρκία για την αλλαγή της
συμπεριφοράς της. σελ 14-15
συγκριτικά με το 2019 αλλά και
συγκριτικά με τους αρχικούς
στόχους Που είχαν τεθεί για φέ
τος . σελ .7
Επτά κρίσιμα
ζητήματα
στα roadshows
Σεπτεμβρίου
Επτά ελλnνικά
Vησιά
Νωρίτερα
το Δρο
Χριστουγέννων
από το Δημόσιο
Νέες πιέσεις στις τιμές
του μαύρου χρυσού
Σημαντική πτση κατέγραψαν χθες
οι τιμές πετρελαίου, από τη στιγμή Που
η Σαουδική Αραβία προχρησε στη
μεγαλύτερn, εδ και Πέντε μήνες , μείωση
των τιμν της στις εξαγωγές πετρελαίου προς
χρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης και
της Κίνας . σελ . 14-15
σε καραντίνα
Εισηγμένες
Απόφαση της Μ. Βρετανίας
Καταβολή 15/12/20
Ένα μεγάλο πλήγμα δέχθηκε αιφνιδιαστικά χθες ο | Χρήστος Σταϊκούρας
ελληνικός τουρισμός, καθς οι Βρετανοί έθεσαν στη
λίστα των χωρν και περιοχν για τις οποίες ισχύει
καθεστς καραντίνας 7 ελληνικά νησιά και συγκε
κριμένα τα Ζάκυνθος, Λέσβος, Σέριφος, Κρήτη , Μύ
κονος, Σαντορίνη και Τήνος. Μπορεί να μην μπήκε
σε καραντίνα όλη η χρα, όπως φοβόταν η αγορά το
Προηγούμενο διάστημα, αλλά τα νησιά Που τίθενται
ΞεκινούV τα roadshows του Σε
πεμβρίου για τις ελληνικές και
διεθνείς εισηγμένες εταιρείες ,
με το ενδιαφέρον όλων να επικεντρνεται σε δύο σενάρια:
στην ανάκαμψη της επόμενης
χρονιάς ήστην επιδείνωση με
γεθν από ένα δύσκολο φθινό
Νωρίτερα από το προβλεπόμενο,
(περί τις 15f12 ), εξετάζεται να καταβληθούν τα Ποσά Που θα Πλη ρσει ο Προϋπολογισμός ως Δ
ροΧριστουγέννων στους εργαζό
μενους σε αναστολή. Στόχος είναι
να πέσει έγκαιρα εντός Δεκεμ
βρίου ζεστό χρήμαν στην αγορά
που θα ετοιμάζεται για τις γιο ρτές
των Χριστουγέννων. σελ. 6
ΥΠουργός Οικονομικν
θεόδωρος Βενιάμης
Πρόεδρος της Ένωσης
10δισ. ευρό
στην οικονομία
Ελλήνων Εφοπλιστν
Η ναυτιλία προσφέρει
νέες ευκαιρίες
εργασίας
Προηγούμενο διάστημα, αλλά τα vησιά Πουπθενται εως το τέλος
σε καποκλεισμό συνιστούν ορισμένους από τους πιο
δημοφιλείς Προορισμούς των Αγγλων . σελ.3
του έτους
να Που ακολουθούν. σελ . 12
σελ. 5
Γ.ΧΑ 641,33 (0,32%
DOW JONES 2813331 -056%)
FSE 100 5.937Α 239%)
ΔD ) Δ (AC 40 5053,72 (1,79%) Δ
DAX 30 13.10028 (201
ΧΡΥΣΟΣ 1.928822 V ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4004 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1813V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου
  Εντολή παντρέψει έναν Τουρκο με μία Γαλλίδα, πήρε από τον εισαγγελλέα ο δεξιός δήμαρχος στο Σαλόν-σιρ-Σον, στην κεντροανατολική Γαλλία, Ζιλ Πλατρέ, καθώς αρνείτο επίμονα να το πράξει. Ο εισαγγελέας της…Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
  Σχολιάζοντας την μαζική συμμετοχή στην πορεία για τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο Guardian σημειώνει και τον πρόσφατο πυροβολισμό από αστυνομικό σε 16χρονο στην Θεσσαλονίκη.…Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έκρινε σήμερα την αντιπρόεδρο της χώρας Κριστίνα Κίρσνερ ένοχη για διαφθορά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με αναθέσεις δημοσίων έργων στη διάρκεια της προεδρικής θητείας της…Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή
  Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων…Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας
  Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα 100 με 150 ατόμων στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν…Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ