Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Εκτροπή
Αναλυτικά ο αριθμός των
οχήματος στο
δρόμο Κοζάνης κρουσμάτων από την Περιφέρεια
- Κοίλων χωρίς Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο
τραυματισμούς
31/08/2020 έως 06/09/2020

σελ ~ 5

Μονόχρωμες οι
μάσκες στα
σχολεία
- Καθημερινό
πλύσιμο και
σιδέρωμα

σελ ~ 4

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην
δήμαρχος Γιάννης Παγούνης
σελ ~ 3

7297

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Στις 27
Σεπτεμβρίου
ο εορτασμός
της ημέρας του
Μακεδονικού
Αγώνα στο
Μπούρινο

σελ ~ 5

Πραγματοποιήθηκε
το 46o Φεστιβάλ
ΚΝΕ - Οδηγητή στην
Κοζάνη περνώντας
το μήνυμα «Αυτός
ο άδικος κόσμος
πρέπει να αλλάξει!»

σελ ~ 24

Ένοχοι εννιά φιλόζωοι
για τις κατηγορίες της
ψευδορκίας και της
ψευδούς καταμήνυσης
κτηνιάτρου του
Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 8

σελ ~ 3

Έκδοση ψηφίσματος
συμπαράστασης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας στους
εργαζόμενους της εταιρείας
Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Ε. - Η επιστολή των
εργαζομένων για τη σύναψη
σύμβασης με την Λιγνιτική Μελίτης
Α.Ε. και τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου