Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αιγάλεω:Recognized text:
Αιγάλεω

Πολιτική και τοπική εφημερίδα ­ Φύλλο 394 ­ Σεπτέμβριος 2020 ­ Τιμή 2 ευρώ

Αναβλήθηκε η Πολιτιστική Διαδρομή
(Δελτίο Τύπου) Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την πο‐
ρεία της πανδημίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορ‐
φωθεί στη χώρα μας, αποφάσισα, σε συνεννόηση με τους επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων, με λύπη αλλά και αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στους δημότες, τους εργαζόμενους του δήμου και τους 
καλλιτέχνες, ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί 
και οργανώνονται από τον δήμο, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Δια‐
δρομής, για το χρονικό διάστημα από τις 29/08/2020 έως τις 
20/09/2020, ακυρώνονται. Η απόφαση ακύρωσης των φετινών 
εκδηλώσεων δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα, και την έλα‐
βα μετά από πολλή σκέψη, διότι η προετοιμασία για τη διοργάνω‐
ση της Πολιτιστικής Διαδρομής είχε ολοκληρωθεί με τη βοήθεια και 

τη συνεργασία των εργαζομένων του δήμου κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά πάρθηκε με 
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
Εύχομαι να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση και το επόμενο 
καλοκαίρι να έχουν επιστρέψει όλα στην κανονικότητα ώστε να  
πραγματοποιηθούν, με επιτυχία, όλες οι πολιτιστικές και ψυχαγω‐
γικές εκδηλώσεις και δράσεις που ο δήμος μας θα έχει οργανώσει.
Γιάννης Γκίκας 
Δήμαρχος Αιγάλεω
Σημείωση εφημερίδας: Τουλάχιστον μέχρι τις 27 Αυγούστου, πα‐
νό που ανήγγειλαν την Πολιτιστική Διαδρομή δεν είχαν κατέβει.

«Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία»

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Πέρασε ένας χρόνος από τη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του 
δήμου.
Ένας χρόνος στον οποίο προσπαθήσαμε να δώσουμε το στίγμα 
μας μέσα από τις επιλογές και τις δράσεις μας.
Δήλωσα από την πρώτη στιγμή ότι κρινόμαστε και από τα μεγάλα, 
αλλά περισσότερο από τα μικρά, θέλοντας να σηματοδοτήσω τη 
στροφή στην καθημερινότητα.
Το Αιγάλεω είναι πόλη ανοιχτή, με πλούσιο παρελθόν και λαμπρό 
μέλλον. Μέλημά μου είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις της πόλης, 
ώστε να διεκδικήσουμε και να προδιαγράψουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Συμπολίτες,
Ως Δήμαρχος και ως διοίκηση ενός χρόνου πια στο Δήμο, εργα‐
ζόμαστε για μία πόλη με αποτελεσματική διάρθρωση και λειτουρ‐
γία των υπηρεσιών του, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να εισπράξουν το μέγιστο. Με εξορθολογισμό στις δομές, για να 
προσφέρουν περισσότερα στους δημότες. Με υπηρεσίες που δί‐
νουν αξία στην προσπάθεια όλων μας. Οι δημότες αξίζουν να 
νιώσουν ότι η ζωή και η καθημερινότητά τους αλλάζει προς το κα‐
λύτερο. Για να το πετύχουμε αυτό όμως, απαιτείται και η ενεργή 
συμμετοχή όλων για να καταφέρουμε να φτάσουμε στα επίπεδα 
που στοχεύουμε,
Τα θέματα και οι προκλήσεις της πόλης είναι πολλά. Είναι όμως 
εφικτή και ρεαλιστική η βελτίωση, είναι εφικτή και ρεαλιστική η εξέλι‐
ξη και ο μετασχηματισμός της.
Έχουν αλλάξει τόσα πολλά στις ζωές μας, ειδικά το 2020, και κα‐
θώς σχεδιάζουμε το μέλλον μας, σημαντικό είναι να προσαρμο‐
στούμε στις νέες συνθήκες της καθημερινότητάς μας ώστε να επι ‐
στρέψουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα.
Ως δήμος έχουμε δείξει πολλαπλώς με τις δράσεις μας, από τον 
Μάρτιο μέχρι σήμερα, ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους κα‐
τοίκους της πόλης να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της πανδημίας. 
Με ασφάλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, αλλά παραμένοντας 
πάντα σε επαφή με τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και τη 
συνέχεια αυτής της ζωντανής σχέσης που πάντα μάς χαρακτήρι‐
ζε, και δεσμεύομαι ότι η ευκαιρία να γίνει η πόλη μας καλύτερη δεν 
θα χαθεί.
Γιάννης Γκίκας 
Δήμαρχος Αιγάλεω
(Σημείωση εκδότη: Περιμένουμε ακόμα την απάντηση τού δημάρ‐
χου σχετικά με την ένσταση Ψωμιάδη).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Διαβάστε στο φύλλο αυτό τα δελτία Τύπου που μας στέλνουν 
οι πολιτικοί τής περιφέρειάς μας Βαρβιτσιώτης και Καφαντάρη.

Ιδέα - Γκαλερί Καφετζή
Από το 1973 στην
υπηρεσία σας
Υλικά ζωγραφικής και πολλά άλλα

kafetzi-gr.webnode.gr
Γρηγορίου Κυδωνιών 15 ­ Αιγάλεω 122 41
Τηλ. 210 5909350 ­ 6979 610 708