Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
8 ΣΕΠΤEMΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12589
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μέτρα 14 δισ. για 1 εκατ. μισθωτούς το 4ο 3μηνο του έτους
Σταϊκούρας: 10 διο. στην αγορά μέχρι τέλος 2020
Σενάριο παράτασης
Συνάντηση
ΜητσοτάκηΜακρόν για
την αμυντική
συνεργασία
Με απόφασή της η κυβέρνηση συνεχίζu την καταβολή του
επιδόματος των 534 ευρ μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου , σε
εργαζομένους σε αναστολή εργασίας .
Για το νέο νομοσχίδιο που περιλαμβάνα ρυθμίσεις και νία
μέτρα για στήρη εργαζομένων , ανέργων και επιχειρήστων
μίλησε στο ΜEGA ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης .
Με απόφασή της η κυβίρνηση συνεχίζα την καταβολή
Του επιδόματος Των 534 ευρ μέχρι και το τέλος Οκτωβρί
ου. Ωστόσο , στο Τραπέζ βρίσκεται η παράταση του επιδό .
ματος αυτού μέχρι το Τέλος 2020. Παράλληλα , το πρόγραμ .
pα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , συνεχζεται μέχρι το τέλος χρόνου , με τον
υπουργό Εργασίας να δηλνε ότι κήρθε για να μείνεD.
Κλείδωσεν η ημερομηνία για
τη συνάντηση του ποωθυπουο
γού, Κυριάκου Μητσοτάχη με
τον Γάλλο πρόεδοο , Μακρόν ,
στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Κορ 'τα 10 δισ. ευρ θα υπολογίζει το ποσό που θα πέσει στην
Σύμαωνα με πληροpορίες ,
εχεί θα οριστικοποιηθούν οι λε
πτομέρειες της αμυντιχής συ .
νεργασίας Ελλάδα -Ταλλίας
όστε το προσεχές διάστημα
- ακόμα και μήνα- να πέσουν και
οι υπογηαφές από τους δύο ηγ τες.
Πέρα από τη συνεργασία των
δύο χορν , κυρίως στην περιο
χή της Ανατολικής Μεσογείο
στο τραπέι των συζητήσεων θα
τεθεί και η αγορά οπλιχν συ στημάτων . Η συμ4ωνία αφορά
στην αγορά 18 μαχητικν αερο
σκαην Rfale , μεταχειρισμέ .
νων και καινούριων , τα οποία
θα είναι άμεσα διαθέσιμα στις
ένοπλες δυνάμεις , αλλά και κά .
ποιους πυραύλους.
αγορά μέχρι το τέλος του έτους για μέτρα στήριξης ο ΥΠΟΙΚ
Ανάσα 1,5 δισ από τη μείωση
προκαταβολής φόρου
Χρήστος Σται κούρας . Θα φτάσουμε και θα υπερβούμε το 2020
τα 24 δις ευρ σε δαπάνη για μέτρα στήριξης, επισήμανε μιλ ντας στο Real FM λέγοντας επίσης πως μέχρι τρα έχουν διαΜεγάλη ανάσα , άνω του 1,5 δο ευρ, πήραν φέτος οι π
χαιρήσεις από τη μίίωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μέτρο το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση για τη στήρ
ξήτους απότην πανδημία του κορωνοίου.
Παράλληλα, μωμένο φόρο εσοδήματος καταβάλλουν φ.
τος οι επιχειρήσις , λόγω του χαμηλότερου συντελεστή με
τον οποίο φορολογήθηκαν τα εισοδήματα που απίκτησαν
πέρυσι και δήλωσαν φέτος στην εφορία
Σύμφωνα με τα τελευταία φορολογικά στοιχεία , υποβλήθη .
καν συνολικά αρχικές δηλσεις από 8.627.760 φυσικά πρόσωπα, εν τροποποιητικές δηλσεις υπέβαλαν 617.268 φυσικά πρόσωπα. Πέρυσι εχαν υποβληθεί αρχικές δηλσας
από 8.791.642 φυσικά πρόσωπα και επιπλίον 438.008 τρο
ποποιητικές
τεθεί περί τα 15 δισ. ευρ ,
Είπε πως τον Αύγουστο αυξήθηκαν τα έσοδα στον κρατικό
προϋπολογισμό , καθς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές βοήθησαν.
αΠακέτον μέτρων ύψους 1,4 δισ. ευρ για 1 εκατομμύριο μι
σθωτούς ή αλλις το Άτου συνόλου των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον ερχόμενο Οκτβριο έως το τέλος του χρό νου προβλέπουν οι διατάξεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη
Βρούτση , οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το
οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή.
Airbnb: Ηαπραξία έφερε πτση
στα ενοίκια
Μείωση εξανωνν 10.1%
τον Ιούλιο
Πρόστιμα σε 196 ελέγχους
για παρεμπόριο
Ζατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2020 έως και
A6.09.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 196 γ .
χου για την καταπολέμηση του παρεμπορίου και βεβαι
Φθηκαν από τους ελέγχους αντούς, 23 παραβάσεις.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψοuς 17.000ε που αφορούσαν
σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορί
ας Προϊόντων Υπηρεσιν ( Κανόνες ΔΙΕΙ) και του
υπαιθρίου εμπορίου (v.44972017 ) .
Τουνολική αξία των εξαγωγν- αποστολν , τον
Πτον κορεσμό των βραχνχρόνιων μισθόσεων που εί.
χε ξεκινήσι από το 2019, ήρθε να προστεθεί και η
κρίση που προκάλεσε η πανδημία . Σύμφωνα με τα τε .
λευταία στοιχεία της AirDNA οι συνολικές καταχωρή - παρουσιάζοντας μείωση 10,1% . Η αντίστοιχη αξία χω Η
Ιούλιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.3845 εκατ.
έναντι 3.209,3 εκατ . τον ίδιο μήνα του 2019
σεις ακίνητων σε πλατφόρμες βραχνχρόνιας μίσθωσης
στην Αθήνα έχουν μειωθεί πάνω από 30% , εν τα εισοδήματα καταγράφουν μεισεις ακόμη και 80%.
ρiς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 9,2% και η
αντίστοιχη αξία χορς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία
παρουσίασε αύξηση κατά 8,5%.