Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Εφυγεν στα 52 χρόνια του Συναντήσεις Δαβάκη-Κρητικού Ενίσχυσε και πάλι,
το Νοσοκομείο ΣΠάρτης
ελ. 7 του Νοσοκομείου Σπάρτης σελ.8 Ευστ. Βαλιτης σελ 16
ο Παναγιτης Κουντούρης με τη διοικήτρια
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίη 8 Σεπεμβρίου 2020 | Ετος 25| Αρθμός 5949Ι Τμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250e-mail info @akonikos.grewww.lakonikos.gr
Αναιμική εικόνα στην αγορά κατέγραψε έρευνα της ΕΣΕΕ
Δεν ατράβηξαν ν
οι θερινές εκπτσεις
Αμετακίνητη
η Περιφέρεια
στο αίτημα
για φυσικό αέριο
στη Σπάρτη
Ενημέρωση για θέματα της
Περιφέρειας Πελοηοννήoου
Πραγματοηnoiησε ο Περιφερει.
όρχης Πανογιτης Νίκος στον
υφυnουργό
Κστα Βλάση, ο οnοίος τον
επισκέφθηκε την Παρασκευή
49 στο γραφείο του στην Τρί-.
Πολn . Συγκεκριμένα , μεταξύ
άλλων , ο κ. Νίκας επεσήμανε
την Προσπάθεια nou έχει αναληφθεί από την περιφερειακή
Αρχή για την εnαναλειτουργία
του σιδηροδρόμου στην ΠελοΠόησο . Ακόμα, ο n. Νίκας
υπογράμμισε τις ηάγιες και
αμετοκίνητες-όηως unoογράμ
μισε-θέσεις του όσον αφορά
το θέμα του φυσικού αερίου
στην Περιφέρεια Πελοηnoνn σου: Όλοι ηρέπει να Πάρουν
anό τον αγωγό nou φθάνει
μέχρι τη Μεγαλόηολη , ο onoioς
θα Πρέπει να επεκταθεί στην
Καλαμάτα και τη ΣΠάρτην , ση.
μείωσε ο ηεριφερειάρχης ,
Προσθέτοντας ότιτα 20 εκατομμύρια nou θα διαθέσει η Περ φέρεια όσον οφορά το φυσικό
σέριο αφορούν αnοκλειστικά
τα δίκτυα και τίnοτ άλλον.
Από την ηλευρά του, ο Κ. Βλά
σης δήλωσε όι ο καθένας έχει
τις δικές του aπόψεις Πάνω σε
Εξωτερικν
Χαμηλότερες Πωλήσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις
Μειωμένη επισκεψιμότητα ΕΣΕΕΙ για τις θερινές εκπτ και καχεκτικές Πωλήσεις, κα - σεις του 2020.
τέγραψε στα εμπορικά καταστήματα η
Περιοδική έρευνα Πou διενήργησε το Ινστιτούτο Εμπορίου ολοκληρθηκαν στις 31 Αυ- της ΕΣΕΕcωpίς αμφιβολία, το έλαβε η κυβέρνηση φαίνεται
και ΥΠηρεσιν της Ελληνικής γούστου , με τις επιδόσεις να γεγονός αυτό ερμηνεύεται σπό να απέτρεψαν την ολοκληρωΣυνομοσπονδίας Εμπορίου και επιδειννονται ακόμη και σε την αύξηon των κρουσμάτων τική κατάρρευση της αγοράς ,
Επιχειρηματικότητας (ΙΕΜY -σχέση με το δεκαπενθήμερο κατά τη διάρκεια του Αυγούτων εκπτσεων του 1ουλίου , στου , σε συνδυασμό με τα anaόπως Προκύπτει αnό τα στοι- ραίτητα για την υγεία των Πολιτν μέτρα που ελήφθησαν
ΌΠως επισημαίνει το Ινστι - Ωστόσο, σύμφωνα με το Ινστιτων φετινν εκπτσεων nou τούτο Εμπορίου και Υπηρεσιν τούτο , "τα μέτρα στήριξης Που
Οι Πωλήσεις σημείωσαν με - χείο της έρευνας
καθιερωμένη γάλη πτση κατά τη διάρκεια
ουνέχεια σελ 9
Ποντίζεται το καλδιο
Κρήτης-Πελοποννήσου
Ημεγαλύτερη καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος διεθνς
Ξεκινά μέσα στο ηροσεχές
χρονικό διάστημα η nόντιση του
καλωδίου για την ηλεκτρική
διασύνδεση (μικρή διασύνδεση-) Κρήτης-Πελοποννήσου
αnό τον Ανεξάρτητο Διακειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ γειας ΙΑΔΜΗΕ , συνολικού μή κους 135χιλιομέτρων. Η
ακριβής ημερομηνία έναρξης
της διαδικασίας σχετίζεται και
με τις καιρικές συνθήκες nou
θα επικρατούν στη χρο μας
Η ηρτη θαλάσσια διασύνδεση της Κρήτης με την nnεl ρωτική χρα Παρουσιάζει
σειρά τεχνολογικν καινοτομιν . Καταρχάς , αποτελεί τη
μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διαούνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος Παγκοσμίως
συνέχεια σελ 9
σε κοινές δηλσεις-nου έγιναν ηρος τα μέσα ενημέρωσης- μετά το τέλος της
συνάντησης ο υφυnουργός
Εξωτερικν διαθεβαίωσε για
αμέριστη συμπαράσταση και
συνεργασία oπό την ηλευρά
του , Προσθέτοντας χαρακτηρστικά ότι η Περιφέρεια Βρί .
σκεται σε καλά χέρια, σταχέρια
ενός έντιμου ανθρηou .
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Συγγνμη
του Γιργου Ανωγεου", σελ3
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα