Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
+ΠΑΛΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Αίτωλοάκαρνανίάς
MFIΟΛΟΓΠ,
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
ΔΟΚΗΤΗΣΕΚΔΟΗΣ-ΛTHE ΘEΟΡΟΣ Β ΣΕΕΡΚΑΣ ΕΙΟΣ 23 ΑΡΦΥΜΟΥ 1167 Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020- Παπαφτη 5Αρnο Τη Fax26410 28760 Τιμή Φήλου 050
Άνοιξε τις πύλες του
το Μουσείο Άλατος
Ένα νέο Μουσείο άνοιξε τις πύλες του στο Μεσολόγγι Πρόκειται για το Μουσείο
Αλατος , στην Τουρλίδα Μεσολογγίου . Το πρτο ανάλογο θεματικό Μουσείο στην
Ελλάδα . ο ιδρυτής του Μουσείου και πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας κ. N
κος Κορδόσης ανφερόμενος στο άνοιγμα του νέου Μουσείου τόνισε τα εξής:
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερσουμε ότι ολοκληρθηκε και το νέο
δημιούργημα της "Δεξόδου". Το Μουσείο Άλατος, στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.
Το πρτο ανάλογο θεματικό Μουσείο στην Ελλάδα. Δεδομένου όμως ότι οι διαμορ
φωθείσες λόγω του covid -19 συνθήκες δεν μας επιτρέπουν την πραγματοποίηση επσήμων εγκαινίων, όπως είχαμε προγραμματίσει και επιθυμούσαμε, περιοριζόμαστε
να ανοίξου με τις πύλες του στο οινό , την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, με την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας . Η λειτουργία του Μουσείου θα είναι καθημερινή
(πλην Δευτέρας και Τρίτης) από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Με χαρά σας περιμένουμε Η "οικογένεια" της Αιεξόδου .
Σελ.: 6
Ξεκινά η λειτουργία των Δημοτικν Παιδικν
και Βρεφικν Σταθμν του Δήμου Αγρινίου
Ηλειτουργία των Δημοτικν Παιδικν ναρξη λαμβάνοντας όλα τα απαραίτη - από όλους τους εργαζόμενους
Σταθμν και Δημοτικν Βρε φικν τα μέτρα προστασίας . Όλοι οι εργα- 2
Σταθμν του Δήμου Αγρινίου θα ξεκι - ζόμενοι στους
νήσει την Δευτέρα 07-09-2020.
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχο- σκονται κανονικά στη θέση τους από 3.
λικής χρονιάς ο πρόεδρος της ΚΟΙΠΑ σήμερα 01-09-2020 και
Γιάννης Βασιλείου ανέ φερε σχετικά: " θούν σε μοριακό test για τον covid- 19 τον παιδαγωγό αφού πρτα γίνει θερ- κλάκια-Τραπέζα ) θα απολυμαίνονται
Ο Δήμαρχος Αγρινίου και τα μέλη του εν ταυτόχρονα θα διαμορφσουν μομέτρηση του νηπίου βρέφους.
ΔΣ της ΚΟΙΠΑ αντλαμβανόμενοι το τις συνθήκες στε να υπάρχει ασφα - 4.
μέγεθος της ευθύνης, τόσο απέναντι λές και χαρούμενο περιβάλλον για ό - γίνεται ξεχωριστά ανά Τμήμα και σε λέστερες συνθήκες φιλοξενίας των
στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια λους".
και τις οικογένειές τους όσο και τους Τα μέτρα τα οποία θα τηρηθούν είναι: 5.
εργαζόμενους , προχωρούμε στην έ - 1.
στην τραπεζαρία.
Τα τμήματα θα διαμορφω- 6.
Δημοτικούς Βρεφι θούν με το μικρότερο δυνατό αριθμό και βρεφν περιλαμβάνει τακτικό και
Η ατομική υγιεινή των νηπίων
κούς και Παιδικούς Σταθμούς θα βρί- νηπίων-βρεφν
επιμελές πλύσιμο των χεριν
Η παραλαβή των νητπίων θα γί . 7.
θα υποβλη- νεται στην πόρτα του Τμήματος από χρησιμοποι ούμενες επιφάνειες ( καρε
Οι χροι φιλοξενίας και οι
τακτικά με χρήση αντιση πτικν.
Ο προαυλισμός των νηπίων θα Με γνμονα τις καλύτερες και ασφαδιαφορετικές ρες .
βρεφν και νηπίων ευελπιστούμε σε
Η σίτιση των νηπίων θα γίνεται μια καλή σχολική χρονιά για όλους.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κάθε αίθουσα ξεχωριστά και όχ
Μήνυμα του Δημάρχου Αγρινίου
Το μήνυμα του Περιφερειά ρχη Δυτικής Ελλάδας
με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής
στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
για Τις Πανελλαδικές
Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγω|
γής στην Τρrτοβάθμια Εκταίδευση, ο Δήμαρχος Α
γρινίου Γιργος Παπαναστασίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Τα παιδιά μας αγωνίστηκαν φέτος σε μία δύσκολη και αντίξοη χρονιά . Αξίζουν σε όλους συγχαρη
τήρια γιατί πάλεψαν σε πρωτόγνωρες συνθήκες
για τα όνειρα τους . Κυνήγησαν το στόχο τους και!
τόλμησαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή|
Σε εσάς που εισαχθήκατε στη σχολή της προτίμηΜε αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής
στις πανεπιστημιακές σχολές , ο Περιφερειάρχης ΔυΤικής Ελλάδας , Νεκτάριος Φαρμάκης , ανέφερε τα ε
"Ενα νέο ταξίδι ξεκινάει σήμερα για χιλιάδες νέες και
νέους. Ας είναι όμορφο, γεμάτο γνσεις και εμπειρί
ες, που θα τους φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των
στόχων και των ονείρων τους . αι όσοι όμως δεν κατάφεραν να συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι, να είναι
Ισης σας εύχομαι καλή επιτυχία .Χαρείτε τη νέα αρχή και οπλιστείτε με πίστη για! βέβαιοι πως οι δρόμοι παραμένουν ανοικτοί . Απειροι οι προορισμοί της
|τη συνέχεια. Όλοιόμως, όποιος κι αν είναι ο επόμενος σταθμός , πρέπει να θυ- ζωής και της επιτυχίας Και έχουν θέση για όλους . Αποτυχία είναι μόνο να
μάστε να μην εγκαταλείπετε τους στόχους σας, Μην ξεχνάτε ποτε ότι το μέλ λησμονείς τα όνειρά σου . Τίποτα άλλο .. Καλή δύναμη!"
|λον ανήκει σε αυτούς που πιστεύ ουν στα όνειρα τους".
Το 460 Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή",
Σελ.: 7
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ : [email protected]Τo site του ΠΑΛΜΟΥ: www.palmospress.gr