Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
ΑΠολογισμός !
Συλλόγου
Ανάγκη
στήριξης στα
τοπικά μέσα
Για τους
πεσόντες του
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φnελtivων 22, rpεβενά ] TnA. 2462 097 77 2, Fax 2462 097773 lemel: [email protected] otenet.gr
Ελλικό καλοκαί: επμένει στην ομαρφ .
Στούροs Χp . Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Καρνα βά 1Δos όροφος.
(Εμπορικό Ελιμεία).
Th: 51 100 Γρεβενά
ΠΛΑΜΑ
Τηλ.: 24625 02144
ΣΗΡΚΑ
Εneίyoνa 6944 286705
ΕΘΝΙΚΗΗ ΑΝΤΤΣΕ 30
ΓΡΕΒΕΝΑ
Τr.: 30620 28964-28520 25214
δuρiοσn 4 Αντμτnon Μooνμότιτος -Υποβοσθο0 Anopow
Kn 6377 019452-6352 55751