Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.837 .Τιμή 0,60 . Σάββατο- Κυριακή 5-6 Σεπτεμβρίου 2020
Γραφεία 0.ΤζαβΒλλα 11-ΙΩΑΝINA 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25,67,33.791-Fac 26510 30.330 htp/wwupoinosiogos.gre [email protected]ιoiesioges.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Ηπειρος έτοιμη να αντισταθείστον ιό και κατά την β' φάση της πανδημίας..
Ο Σε 81 ανέρχονται οι διαθέσιμες κλίνες για covid-19
οπρόγραμμα -Περιφερειακής Αριστείας11 προτάσεις του
Ιονωτική ένεσην με ζστό χρήμα και
νέους ερευνητές στο Πανεπ. Ιωανίνων!
. Η επιτυχημένη διαχείριση
του πρτου ακύκλου της παν δημίας του κορωνοίού σε Πα
νελλαδικό, αλλά και σε τοπικό
επίπεδο, Εδωσε τη δυνατότητα
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας να
προετοιμαστεί καλύτερα για την
αντμεττιση
που ήδη βρίσκεται σε εξίλιξη
Στην Ηπειρο το κύρο βάρος ΕΣυνολικά 25 εκατ. ευρ θα εισρεύσουν στο Ίδρυμα για αγορά εξοπλιομού και ερευνητική
δραστηριότητα Τνικανοποίησή ους εξέφρασονχθες οι Πρυτανικές Αρχές
Δεν εναι τυχαίο το γεγονός
ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
φιγουράρει σταθερά τα Τελευταία
χρόνια, μαζί με τα μεγαλύτερα
ακύματος
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
χει πέσει στο Πανεπιστημακό Νοσοκομείο ωaνννων , το σποίο aπό την αρχή είε οριστεί ως νοσο - ατηκστα , Αρτος . Πρέβεζος
κομείο καναφοράς, για τον κορω νοίό, χωρίς βεβαίως να παραγνωpζεται ο ρόλος και η συνεκφορά
των άλλων δομν υγrίος κα δια
τερα των τεσσάρων νοσοκομείων
Φιλιατν ).
Τόσο στο αρχικό στάδιο , όσο
και τρα το Πανεπιστημακό Νοσοκομείο δημιουργούσε και δημ
ουpγεί ένα αίσθημα ασφάλειας
Το Πανεπιστημακό Nοσοκομείο με Το εmσηημονικό
δοναμικό κα την oργάνωσή
Του, αντμετωπζει με αποτε
ΑΕΙ της χρας μας , σε διάφορες
διεθνείς λίστες κατάταξης ιδρυμάτων, κυρίως με βάση Το ερευνητικό έργο που παράγουν .
Το κορυφαίο εκπαιδευτικό 1δρυμα της Ηπείρου δαθέτει ένα αΣη συνεργασία μελν
ΔΕΠ από διοφορετικά Τμήματα, η οποία εε ως αποΤελεσμα τη χρηματοδότηση
όλων σχεδόν των υποβληθ αοθενν με Covid- 19
δόλογο επστημονικό προσυπό
ως προς την αντμεαναπτύσσει αξπικτη tpoυνητική
δραστηριότητα . Μάλιστα, Τα αμέσως επόμενα χρόνια το Πανεm
οι Πρυτανικές Αρχές Του
Πανεπ. lωαννίνων .
Κοίσιμη η περίοδος προειδοποιούν οι επιστήμονες
Ρυθμιστήςο Σεπτέμβριος για τη
διασπορά του κορωνοϊού το χειμνα
σωματνοντας. δοκάδες νέ
επιστήμονες, οι οποίο θα εργα στούν για την υλοποέηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρό γραμμα Περpερειακής Αριστεί aς λαμβάνοντας έmλμAμν υμιος
Σελ. 12
. Αλλα τρία κρούσματα κορωνοίού στο νομό Ιωαννίνων
και ένα στο νομό Πρέβεζας περι - πεδο
λαμβάνονται στη χθεσνή Μίστα που
Τελειωμό δεν έχουν οι περπέτειες Των Led
Ο οδοφωτισμός σκόνταψε
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο!
w boxετικότου για τη σύμβασm Πριρέρειας-Δήμου Ιωαγνιτν
με τα 202 συνολικά σε επί
ανακοί νωσε ο ΕΟΔΥ.
Αν και αpι μητικά ο αpe μός σημείωσε
μείωση σε σχ ση με το προη
γούμενο τρήμε
po , τα ποιoτκάν χαρακτηρι στικά δεν εΤρέπουν κανενός είδους εφησυχοσμό: Η διοσπορά εξακολουθεί να
Είναι μεγαλη, ενω συνεχιται !
Με έμφαση στην ανάπυξη του εναλλακτικού τουρισμού
COVID.19
. Τελεωμό δεν έχουν ο .
περιπέτειες Του έργου που
αφορά στην ενεργειακή ανα βάθμιση του οδοφωτισμού
στον Δήμο Ιωαννιτν, το
οποίο έχει βρεθεί στο επίκε ντρο σφοδρν αντιπαραθέ.
σεων και αντεγκλίσεων τους
Τελευταίος μήνες .
Και μπορί να πρόκεπαι για
μα σημαντική παρέμβαση , όΟλοκληρωμένο σχέδιο για ανάδειξη
της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου!
Ιτόμνημα κατοίχων παραλίμνιων Κοινοτήτων
. Την αξισποίηση της Τεχνητής Αίμνης Φράγματοςs
Πoυρναρίου και της παραλί.
μνιος ζνης , με στόχο την
οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής και την ανάδειξη
του τόπου ως έναν νέο φυ στολατρικό - Τουpιστκό προορισμό ζηνούν με Υπόμνημά
Τους- Aίτημα-Πρόταση πρoς
ην Περιφέραα -11η σελ
μως οησή της συς ακόμα η
συρροές και διακοπές
ΧΒες την Επιστημονική ΕπΤροπή στην καθιερω - -11η σε
ναντά .
Αυτή η φορά ήρθε το Ελεγκπκό Συνέδρο να κpίνα ότ υπάρχει κλυμα στην υπογραφή
του σχεδίου προΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σήμερα (6:15 μ.μ. ) φιλικό με τον Πανατωλικό στο Αγίηo
Λιαπιστσεις . .
Λεν φταίνε τα παιδιά
που μένουν αγράμματα!
ΓΝΩΜΕΣ
Πρεμιέρα την 3η αγωνιστική για τον ΠΑΣ
κόντρα στον Αρη στη Θεσσαλονίκη!
Λύσεις πλέον μόνο από
όλη την πολιτική γεσία!
- Εφτασε χθες ο Αργεντινός Εραμούσπε
. Το τέταρτο φιλικό
καλοκαιρινής Του προετομασίας δίνι σήμερα το από .
γευμα (6:15) ο ΠΑΣ rάννηνα
καθς αντιμετωπίζει τον
Παναπωλικό στο Αγρίνιο και
Ο Αργύρης Γαννίκης θα έχει
ακόμα μια ευκαιρία να δοκ μάσει πρόσυπα και σχή ματα . Χθες έφτασε στα Γιάννενα
και ο Αργεντηνός αμυντικός Ερα - ρωση του νέου πρωταθλήματος με
μούσπε που αναμένεται να αποκτηθεί από τον ΠΑΣ
ο της
ράφεο π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
. Το Βατερλ, περί τέτοου πρόκειται, όσο και αν
προσπαθήσει να ωραιοποιήσει κανείς τα πράγματα,
της πλειοψηφίας Των υποψηφίν στις πανελλαδ
κές εξετάσεις και Το θλιβερό φαινόμενο να μπορούν
να εισαχθούν κάποιο από αυτούς σε σχολές μόνο
με το όνομά τους , δείχνει ότι η πι
έχει αγγίξα πάτο.
θέλουμε να είμαστε μηδενιστές , ούτε και να γενικεύουμε .
υπάρχουν σαφς εξαιρέσεις αλλά αυτό δείχνα η δια η -4η σελ
. ΣΤΗΝ κόψη του ξυραφιού η Ελλάδα . Με την οικονομική ύφεση
να κατεδοφζει πολλά από όσα χτίστηκαν με θυσίες , με το ακαθάρ
στο εθνικό εισόδημα να σημενει μείωση πάνω από 15% , Τα μέτρα
για τον κορωνοό να παpαλύουν επικειρηματικές δραστηριότητες και
την Τουρκία να διεκδικεί όσα ποτέ άλλοτε και να πηγαίνει γυρεύοντας
για θερμό επεισόδιου στο Αγγαίο ή όπου αλλού βρει την ευκαιρία,
συνεπαρμένη από το όραμα μιάς νέας Οθωμανικής αυτοκρατοpίας , που θα λύνει και θα δένει στην περιοχή της Μεσογείου.
ΑΥΤΑ είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά ης κατάστασης ,-3η σελ
ΕΛΛΒΔΕ
παδεία στην Ελλάδα
Eν τω μεταξύ έγινε χθες η κλή ,
τον ΠΑΣ να ξεκινάει Τις υποχρεσεις :
Του από την 3η αγω - 11η στλ.
ΕD Πu Το πρωί
ΨΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΔεΥτέΡΑΣ)
της Δευτέρας
σ' όλα
τα περίπτερα
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
νoha τα anτελέσματα aπό το κύπελaο Εοστεχνν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα