Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τα σενάρια για κλιμάκωση και η φόρμουλα για τον διάλογο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9'771109'004206"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.514 - Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 6 ΣΕΠΤΕ ΜΒΡΙΟΥ 2020
wwwkathimerini.gΥ . Με τις προσφορές Ε4,00
Στο φως
50 εκατομμύρια
αδήλωτα
Τα σενάρια
για κλιμάκωση
και η φόρμουλα
για τον διάλογο
Μια ιδέα αξίας 360 εκατ. δολαρίων
τετραγωνικά
Στους δήμους της περιφέρειας
οι μεγαλύτερες αυθαιρεσίες
Το ενδεχόμενο νέας τουρκικής ΝΑVTEX
που θα πατάει την κόκκινη γραμμή
Οι αυθαιρεσίες στα ακίνητα και οι
αποκλίσειs μεταξύ των δηλωμένων ξηθεί κατά 35%. Οικονομική Κ, σελ . 5
και των πραγματικν τετραγωνικν
τουs ήταν κοινό μυστικό. Ωστόσο,
δύσκολα μπορούσε να φανταστεί
κανείs το εύροs τns απόκλισns. Τα
στοιχεία που έχει συγκεντρσει η
ΚΕΔΕ από τιs δηλσεις που έχουν
ακινήτων των Ελλήνων έχει ήδη αυΤα σενάρια πιθανήs περαιτέρω κλιμάκωσns τns έντασns από πλευράs
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , αλλά μνημονίου. Παράλληλα, όπωs προκαι τη φόρμουλα για την επιστροφή αναφέρθηκε, n κυβέρνηση προετοιτns Ελλάδαs και τns Τουρκίαs στο
τραπέζι του διαλόγου, εάν τελεσφορήσουν οι προσπάθειεs τns Ε.Ε. και
του Βερολίνου, ανιχνεύει η Αθήνα.
Στην περίπτωση κατά την οποία η
Αγκυρα επιμείνει στον δρόμο τηs
περαιτέρω όξυνσns , αγνονταs τIs
διεθνείs παρεμβάσειs, εκτιμάται ότι
μπορεί να προβεί σε τρειs κινήσει :
Πρτον, επέκταση τns υφιστάμενns
NAVTEX βορειότερα, που θα φέρει διερευνητικν επαφν , το εύροs
το Ορούτs ΡέS σε περιοχή ανάμεσα στα 6 με 12 v.μ. από το Καστελ λόριζο, Δεύτερον , μετακίνηση του
αΟρούτε Ρέ1S στε να είναι μεν κρίση φέρνει στην επιφάνεια και τα
ορατό στο Καστελλόριζο, αλλά σε
τουρκικά ύδατα, με σκοπό τη δημι- πουργos Κυριάκοs Μητσοτάκns θα
ουργία κλίματοs. Τρίτον, αδειοδό - προβεί σε ανακοινσει . Σελ. 4, 8
#insiaShop
τηση πρos την ΤΡΑΟ για έρευνεs
στιs περιοχέs του τουρκολιβυκού
1Ο γόρδιος δεσμός των εκτός
σχεδίου δόμησης
Σελ. 29
μάζεται, εάν η Αγκυρα αποσύρει
το Ορούτs ΡέS και τα πολεμικά
πλοία τηs , και για το ενδεχόμενο
επανεκκίνησns των διερευνητικν
επαφν . Η Αθήνα επισημαίνει πωs
θα πρέπει να υπάρξει έναs μήνas
κέμπρακτns αποκλιμάκωσnsv πριν
αρχίσει ο διάλογ0s. Επίσηs , τονίζε
ται πωs θα πρέπει να έχουV συμφωνηθεί το ακριβές αντικείμενο των
ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ )
υποβληθεί μέχρι στιγμήs οδηγούν ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
στην εκτίμηση πωs θα αποκαλυφθούν περί τα 50 εκατ. τετραγωνκάμέτρα δομημένων επιφανειν. Σε
κάποιες περιοχές τα αδήλωτα τετρα γωνικά είναι δύο , τρειs ή ακόμη και
έξι φορές περισσότερα από τα δηλω
μένα. Γιαπαράδειγμα στη Ζάκυνθο,
οι δομημένεs επιφάνειεs αυξήθηκαν
κατά 632%. Στο σύνολο τns επικρά
τειas, κι εν απομένει ακόμη σχε
δόν έναs μήνas για να ολοκληρωθεί Χωροτάκτης μnxανικός - αντιπεριη διαδικασία, η συνολική δηλωμένη
επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων
Μόνιμος αντιπρόσωπος
της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ
Σελ. 24
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ
Γενικός διευθυντής
του WWF Ελλάς
Σελ. 23
του μορατόριουμ που θα ισχύσει
όσο διεξάγονται, αλλά και η χρονική
τουs διάρκεια. Η ελληνοτουρκική
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
Ο Γιάννης Τσιρης και η Ιωάννα Αγγελιδάκη περιγράφουν στην
K) Πς έστησαν μια επιχείρησηn onoia σε μόλις Πέντε χρόνια έφτασε να κάνει τζίρο 300 εκατ. δολαρίων ετησίως , για να εξαγοραστεί
τελικά έναντι 360 εκατ. , το μεγαλύτερο Ποσό Που έχει δοθεί Ποτέ για
ελληνική startup. Τομυστικό της επιτυχίας είναι μια ομάδα έξυπνων
ανθρπων και γελαστν προσπων , λένε . Οικονομική Κ, σελ. 6
Επιχειρηματίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
εξοπλιστικά, για τα οποία ο πρωθυφερειάρχης Κρήτης
Οικονομική Κ , σελ . 8
ΓΡΑΦΟΥΝ- ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ)
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Εκκρεμότητες
Οι ταυτόχρονεs κρίσειs ,
του κορωνοϊού και των
ελληνοτουρκικν, απορροφούν όλη την πολιτική
ενέργεια τns χραs. Οι με
γάλεs εκκρεμότητεs όμs
παραμένουν. Η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, η
επιτάχυνση στην αποVOprotergia
ΒΙΚΥ
ΖΕΡAP
ΑΡΟ
Τέως πρέσβης
της Γαλλίας
στις ΗΠΑ
ΑΝΝΑ
ΕΡΝΣΤ
ΕΛΕΝΗ
PΑΪΧEA
ΜΠΟΥΣΙΩΤΟΥ
Καθηγήτρια στην
Ιατρική Σχολή
του Χάρβαρντ Σελ. 27
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πρην
υπουργός
Παιδείας
Πρέσβης
της Γερμανίας
στην Ελλάδα Σελ. 18
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
Αντικυβερνήτης
της Καλιφόρνιας
Σελ. 18
ΖEMEΝΙΔΗΣ
Εκτελεστικός
διευθυντής
του HALC
Το μέλλον της ενέργειας.
Σελ. 6
Σελ. 13
Σελ. 23
μή τns δικαιοσύνms, η άρση των αγκυλσεων τns
δημόσιas διοίκησns- παρά τα βήματα που έχουν
γίνει στιs ψηφιακέs υπηρεσίεs-εξακολουθούν να
είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Και αυτά πρέπει να
προωθηθούν τρα-όχι
να αναβληθούν για κάποια
στιγμή ανέφελns κανονι
κότηταs. Τέτοια στιγμή
δεν θα υπάρξει.
Νικήσαμε τον κορωνοϊό,
όχι τους συνωμοσιολόγους
Μόνιμη η μείωση
προκαταβολής φόρου
ΣΗΜΕΡΑ
Ανθρωποι που νοσηλεύθηκαν μιλούν στην Κ
Λιγότερα έως και 50% τα κέρδη της φετινής χρήσης
ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ
Βγήκαν νικητές στη μάχη με τον
κορωνοίό , αλλά μετά τη νοση
λεία τουs έπεσαν θύματα άπι- χρηματιστήκαμε για να υποδυστων Θωμάδων και συνωμοσι
ολόγων , "Τρελό να ακούs από
συγγενείs και φίλοus ότι όλα είναι μια παγκόσμια απάτη και ότι
α ΔΙπλή βάσην
εισαγωγής στα ΑΕΙ
Τη μονιμοποίηση τns μειωμένηs
προκαταβολήs φόρου για τιs επχειρήσειs , ανάλογα με την πτση
του κύκλου εργασιν, εξετάζει το
οικονομικό επιτελείο, ενόψει και
τns κατάρτισns του προσχεδίου
του προϋπολογισμού. Τα εταιρικάκέρδη στη φετινή χρήση εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένα κατά
50%. Οικονομική Κ, σελ.2
θούμε τοus ασθενείis, λένε στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα