Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για
Αργήσατε κ. Δήμαρχε
Παραιτήθηκε
η πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου
Παρ. Πετρονικολού
την ποιότητα του νερού στο Αιτωλικό
Ηενημέρωση ήταν χωρίς αποτέλεσμα γιατί δεν προσκομίσθηκαν στοχεία και δεν έγιναν
ανακοινσεις από τα υπεύθυνα θεσμικά όργανα
στην συζήτηση , ήταν ελάχιστος ο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε αποφαχρόνος που συζητήθηκε , αφού μερικοί σίσει να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή
"ην Παρασκευή 28/8/2020,συνεδρία-Επικεφαλείς Παρατάξεων και Δημοτικοί επιτροπή για το μεταναστευτικό . 2 .
| σε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Σύμβουλοι , έκαναν κατάχρηση του Έχετε καλέσει στο γραφείο σας τους
Βουλευτές του Νομού , απουσία της αντιπολίτευσης
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατέθηκε
κονδύλι 4 εκατ για τα βιοαπόβλητα. Σκοπεύετε να
κινήσετε την διαδικασία
ένταξης και του Δήμου: 3
Για το ΚΔΑΠ θα στηρίξετε
την πρόταση της ΚΕΔΕ για
διάθεση 50 εκατ , στε να
Συνεδρίασης και σε ακατάλληλη ρα δικαιματος που έχουν να κάνουν διά- ενταχθεί και ο Δήμος: 4. Στην Πλσται
απεδείχθη άσκοπη, αφού κανείς δεν φορες ερωτήσεις πριν την συζήτηση να υπάρχουν σκουπίδια και χωματερές
μέσα στον κοινωνικό ιστό. Τι θα κάνετε
5.Τα πλατάνια στην Γουριά εγκυμονούν
Νικ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (πρην Δήμαρχος) κινδύνους και πρέπει να κλαδευτούν.
Παρά του τι το θέμα ήταν μοναδικό Προ δύο περίπου μήνες σε έκτακτο ΚΑΡΒΕΛΗΣ: Οι Υπηρεσίες του Δήμου
Συνέχεια σελίδα 4
Του Αθ. Σπυρόπουλου
.Σελίδα 8
000000000000000000ι
0000000
θέματα υγείας
Ln Μεσολογγίουύστερα από
αίτημα Δημοτικν Συμβούλων, για ενημέρωση περίτου
εάν το νερό του Αιτωλικού
είναι πόσιμο.
Δεν παρευρέθηκαν και δεν
Σχέση αγάπης
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
00000000000000060660006000000000000000000000ΕΛΙΟ0 4
Άνοιξε τις πύλες του
Πόσο κάτω θα πέσεις έκαναν ανακοινσεις τα
Μεσολόγγ;
αρμόδια θεσμικά όργανα που
έχουν κάνει μετρήσεις δηλ
η Δ/νση Υγιεινής της Περ φέρειας και η ΔΕΥΑΜ.Ετσι
η ταλαιτωρία της έκτακτης
στο κοινό το νέο
Μουσείο Άλατος της
0000000000000000000000000000000000000000000
Ln. Μεσολογγίου
Η... ασθητική
αναβάθμιση
της πόλης μας
κατάλαβε τι συμβαίνει με το τεράστιο του θέματος
αυτό θέμα. Οι κάτοικοι του Αιτωλικού ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
δυσπιστούν .
.Σελίδα 3
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη βελτίωση του δρόμου
από το Νεοχρι προς την Παραλία Λούρου
Τους θεωρούμε
.. αφελείς;
',Σελίδα 5
0000000000000000.
Το Σελίβειο Γηροκομείο
Μεσολογγίου
επισκέφτηκε η Υφυπ.
Εργασίας & Κοινωνικν
Υποθέσεων
Την βελτίωση του δρόμου από Νεοχρι προς Παραλία υλοποιήσουμε ένα έργο , που όχι μόνο αποτελεί πάγιο
Λούρου, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αίτημα των τοπικν κοινωνιν , αλλά με την βελτίωση
έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ.
ευρ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό τουριστικό απόθεμα της περιοχής που για χρόνια μένει
προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν αναξιοποίητο. Η αμμδης παραλία Λούρου είναι από τις
την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, ο Περιφερειάρχης μεγαλύτερες της χρας Προστατεύεται από το 1974 από
Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος
Lη Μεσολογγίου Κστας Λύρος
και ο Πρόεδρος ΓΟΕΒ Αχελου
Κστας Βήττας
Σύμφωνα με την Προγραμματική
Σύμβαση, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας χρηματοδοτεί και η
Διεύθυνση Τεχνικν Εργων ΠΕ.
Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνει να
εκτελέσει ο έργο που αφορά την βελτίωση της βατότητας άλλο από το να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν
του δρόμου από το Νεοχρι (Περιμετρική Νεοχωρίου) ως βισιμο τουριστικό προορισμό, που θα ελκύει κατοίκους και
την Παραλία Λούρου μήκους περίπου 17 χλμ από όπου επισκέπτες βελτινοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό
διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά τους θερινούς μήνες. Με αποτύπωμα> ανέφερε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή
τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα καταστεί ασφα- της προγραμματικής σύμβασης.
λέστερη η διέλευση των οχημάτων, εν θα αναβαθμιστεί Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης παρευσυνολικά η περιοχή και θα διευκολυνθούν σημαντικά οι ρέθηκαν 0 Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
μετακινήσεις των κατοίκων.
<Υπογράψαμε την Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Συγκοινωνιακν Εργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Παναγιτης
Μεσολογγίου και τον ΓΟEB Αχελου προκειμένου να Κιτσοπάνος
της βατότητας του δρόμου θα αναδειχθεί και το τεράστιο
312-043-211'νο..Σελίδα 8
00000000000000000000000000000000000000
κ. Δόμνα Μιχαηλίδου
τη Σύμβαση RAMSAR, γεγονός που
πιστοποιεί την αδιαμφισβήτητη
αξία του τόπου , η ανάδειξη του
οποίου θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Επιδικουμε
χωρίς άλλες καθυστερήσεις , να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση
ενός έργου στε να πάμε και
στο επόμενο βήμα που δεν είναι
Αχάριστοι και
αγνμονες
ΟΝ ΑIR
0000000000000000000000000000000000000000000.
Χρειάζονται
διευκρινήσεις
Σελίδα 8
90000000000000000000ι
Ο δίαυλος μόνο για
την εξυπηρέτησή τους
ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
Δημήτρης Καραβίδας και ο προϊστάμενος του τμήματος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
IΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:
Ανάγκη στήριξης
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
των τοπικν και
ωτ196600300
περιφερειακν μέσων
..Σελίδα 5
Σελίδα 2
0006006000600900000000000600600000000600660
0000000000000
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ 2007
Hellenic Post