Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τερματίστηκε
η λειτουργία
3 ακόμη
ξενοδοχειακών
δομών
φιλοξενίας
προσφύγων
στα Γρεβενά

σελ ~ 4

Συνεχίζεται
ως το τέλος
Σεπτεμβρίου η
αποχή του ΕΚΑΒ
από δευτερογενείς
διακομιδές
- Θωμάς Σαραφίδης:
Αυτά να τα
βλέπουν οι
διοικήσεις των
νοσοκομείων
της δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 12

Παρουσιάστηκε
στην Υπουργό
Παιδείας η δράση
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
για την Κοιλάδα
Ενεργειακής Έρευνας
και Τεχνολογίας

Ανοίγει το Λιάπειο για
το κοινό στις 9 Σεπτεμβρίου,
στις 7 για την Κολυμβητική
Ένωση Κοζάνης

205 προσλήψεις στα Πανεπιστήμια - Καμία
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
- Η υποβάθμιση είναι γεγονός
σελ ~ 3

«Σώστε τον Ξενία»: H
τύχη της «διαμαντόπετρας»
της Κοζάνης χαμένη στις
διαχειριστικές αρχές
- Η ευαισθητοποίηση
των πολιτών

σελ ~ 4

H σεφ Νανά Γιαμπούρα
μιλά για τις ευργετικές
ιδιότητες του κρόκου
στον «Alpha παντού»
εκτελώντας συνταγή

σελ ~ 3

σελ ~ 24

σελ ~ 13

7296

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Συνάντηση του Περιφερειάρχη
με την Υπουργό Πολιτισμού:
Υπογράφτηκε η σύμβαση του
έργου «Στερέωση και
αποκατάσταση του Ι.Ν.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Εράτυρας Βοΐου»