Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε|
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1401 ΕΤΟΣ 32ο1
ΤΗA.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: neatisipe irou @yahoo.gr
Με σκοπό τον εφησυχασμό των πολιτν
ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΟΜΟ
ΤΑΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑΝ ΣΤΑΝ ΗΠΕΡΟ
. 112 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα . Εκτάκτως στα Γιάννενα η υφυπουργός Κοινωνι
κν Υποθέσεων . Κανείς δεν σκέφθη κε
την θερμομέτρηση των μαθητν ΣΕ2
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Θα Παρέχονται από τη νέα χρονιά
χολικά γεύματα και για
EΧΘΡΟΣ, ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ 52Δημ. Σχολεία της Ηπείρου
ΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ
τα αναδρομικά!
Ο κορωνοϊός δεν έφυγε ποτέ από κοντά Εκτός λίστας μένει και φέτος ο Νομός Πρέβεζας Να ανακόψει ένα νέο,
μας . Τις τελευταίες εβδομάδες , μάλιστα ,
χάνει όλο χαι πιο αισθητή την παρουσία του.
Ενα νέο δίλημμα βασανίζει λοιπόν την πολιτεία: να λάβει υποχρεωτικά μέτρα για την ανμεγαλύτερο του πρ -|
δες χιλιάδες μαθητές Δημο- του , κύμα προσφυγν
συνταξιούχων στη Δι καιοσύνη επιχειρεί η
χυβέρνηση , μέσω πλη ροpορυν για μία νέα
πιλοτική δίκη ενπιον
του Συμβουλίου της
Επιχρατείας για τα
αναδρομικά , για τα
δρα και τις επικουρι |
χές συντάξεις , Είναι
χαρακτηριστικό ότι .
σύμφωνα με εκτίμηση
του προέδρου του Ενιαίου Διχτύου Συνταξι .
ούχων Νίκου Χατζό
πουλου , μέχρι το τέλος
του έτους θα έχουν κα .
τατεθεί 800,000 αγoΔωρεάν φαγητό σε δεκάικού θα παρέχεται και τη
νέα χρονιά μέσω του προ
γράμματος οoχολικά γεύμα .
Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
Προτροπή Περιφερειάρχη για τον κορονο ό
Κάντε το τεστ,
αν έχετε αμφιβολίες .
τιμετπιση της διαφαινόμενης έξαρσης της
επιδημίας ή να περιοριστεί σε συστάσεις , βασιζόμενη στην ατομιχή ευθνη των πολιτν;
Το συχνό πλύσιμο των χεριν και η τήρηση των αποστάσεων υπηρεσίες της Περιφέρειας Hπεί
εξακολουθούν να είναι απαραίτητα . Οποιαδήποτε χαλάρωση.ρσυ συνεχίζει το έργο των χνηλα - α
λόγω καλοκαιριού, λόγω κόπωσης , λόγω δυσπιστίας-είναι επι
χίνδυνη και μπορεί να αποβεί μοιραία . Συνέχεια στη σελίδα 23
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προ στασίας σε συνεργασία με άλλες
τήσεων επιβεβαομένων κρουσμά .
των κορονοίού στην Ήπειρο, δή λωσε ερωτηθείς Σνέχια στη σελίδα 2