Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12588
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ο λοναριασμός για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Ερχεται 0 ΕΝΦΙΑ με στόχο 2,5 δισ.
Προϋπολογισμό με τρεις
άξονες χτίζει η κυβέρνηση
Κ. Μητσοτάκης:
Σταματούν
οι προκλήσεις
και ξεκινούν
συζητήσεις
θα υπάρξουν προβλέψεις για μεσεις φόρων , αλλά όχι
με την έννοια των εξαγγελιν , αλλά με την έννοια των υλο ποήστων , δήλωσε ο υπουργός Οικονομκν Χρήστος Στα.
Τκούρας , σχετικά με Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από
η ΔΕΟ. Ωστόσο , πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είσως
είναι η πιο δύσκολη κατάρτση προϋπολογισμού την τελευ
ταία δεκαετίa .
Ουπουργός ανέφερε ότι εεμείς ως χρα έχουμε επιλίξει να
κνηθούμε σε τρεις άξονις
Τις μεσεις φόρων με μόνιμο και παροδικό χαρακτήρ .
Ηπολτεία πρέπαι να έχει πόρους για να στηρίξε εργαζόμε .
νους και επηχειρήσεις, άρα σύξηση δαπανν
-Τους πόρους για να ενσχύσουμε την αποτρεπική σχύ
Των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παrέστατο μήνυμα προς
Ατον πρόεδοο της Τουρκίας
Ρετξέn Ταγίn Eρντογάν που
επιχαλείται τρα το διάλογο
ανάμεσα στις δύο χρες έστε .
λεο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης .
Σταματούν οι nρολήσεις κα
ξεχινούν ο συζητήσεις- ήταν ο .
Το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στους λογαριασμούς Taxisnet 7.300.000 ιδιοκτητν
ακινήτων τα εκκαθαριστικά σημειματα για τον ΕΝΦΙΑ , φόρο
από τον οποίο το κράτος αναμένει έσοδα πάνω από 2,5 δισ. ευΗ Ελλάδα με τα Rafale θα
Έτσι, την επόμενη εβδομάδα πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιο κτήτες ακινήτων θα δουν τον νέο λογαριασμό του φόρου που
τους αναλογεί
Η πρτη δόση πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου .
ελέγχει Αγαίο και Αν . Μεσόγειο
Σύμφωνα με πληροφορίες dμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ΕλλάδαςΓαλλίας για προμήθεια με διαδικασία εξπρές, 12 μεταχειρισμίνων γαλλικν πο λεμικν αεροσκαφν και 8 καινούριων μαχητικν Rafale .
Όπως γράφα το Forbes η απόκτηση των μαχητικν Rafale
θα δσει εξαιρετικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρ κίας μέχρι και το τέλος της Τρέχουσας δεκατίας . Τα γαλλικά
μαχητικά θεωρούνται 4,5 γενιάς.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα
κυβερνητικός αξωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Ελ.
λάδα είναι σε διαπραγματεύσς με η Γαλλία .
Δεν υπάρχα συμφωνία όπως γράφεται στα μίσα ενημέ.
ρωσης . Ωστόσο, υπάρχουν συζητήσεις για μια σειρά θεμά
Των , ανέφερε Γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος
Ο. Μητοτάχης σημείωσε ότι
ο Υπουργός Εξωτεριχν θα παραδόσει επιστολή του στον Γενχό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντό
ιο Γχουτίρες, στην οποία τεχ μηρινετα η έχνομη δραστηριότητα της Άγκυpα Στη δι .
άρχεια της τοποθέτησής του , ο
Μπορεί η νέα μείωση 8%-10% του ΕΝΦΙΑ που είχε προγραμ.
ματίσει για φέτος η κυβέρνηση να πάγωσε λόγω της πανδημίας
για να ενεργοποιηθεί το 2021, αλλά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
θα δουν μικρότερο φόρο στο φετινό ραβασάκι, εν πάνω από 1
εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλή .
ρη απαλλαγή από τον φόρο .
Κερδισμένοι του φετινού ΕΝΦΙΑ είναι όσοι έχουν χάσει εισοδήματα από ενοίκια λόγω του υποχρεωτικού κουρέματος κατά
χυχα μας , tκτός ατό την επιθε
τικότητα της Τουρχας , αντιμε.
τωπίζει ενέργειες που αμφισβη
τούν κάθεκανόνα του χάρτη των
Ηνυμένων Βθνν.
Με 3.5 δισ. η β' φάση
για εγγυημένα δάνεια
Δημοπρασία 12μηνων εντόκων
για 625 εκατ.
Στα 1.7 δισ. τα φέσια
του Δημοσίου
-εανά η δεύτερη φάση για την ενίσχυση μικρομε
σαίων επιχειρήσεων με δάνεια εηνημένα από το
δημόσιο , δήλοσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε .
ων . Ξεκινάμε τη δεύτερη φάση , όπου τρα θα έχει μεγα Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 θα διενεργη
θεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκει .
, aς 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε
άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρ , λήξεως
10 Σεπτεμβρίου 2021.Η ημερομηνία διακανονισμού
( scttlement) θα είναι η Παρασκενή 11 Σεπτεμβρίου | ηγούμενο μήνα Ιούνιο.Στις εκρεμείς επιστροφές φ .
2020 (T+2). Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί κα
μία προμήθεια .
1 το ποσό των 1,709 δισ. μειθηκαν τον Ιούλιο
ου ληξιπρθεσμες υποχρεσιες του Ελληνικού
Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι του
ποσού των 1,853 δισ. στο οποίο ανέρχονταν τον προλύτερο ποσό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιγό.
τερο για τις πολύ μεγάλες. Άρα, οι μιχρομεσαίες επιχει
ρήσεις θα πάρουν περίπου άλλα 3 δισε .
ρων τον Ιούλιο σημειθηκε αύξησή τους στα 746 εκατ.
έναντι 612 εκατ . τον Ιούνιο.