Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Σε έξαρση οι απόπειρες
τηλεφωνικής απάτης
στη Λακωνία σελ. 7
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικν Απότη Σκάλα
οχημάτων και προϋπολογισμός στα φεστιβάλ κινηματογράφου
στο ΔΣ > σελ. 10
του κόσμου > σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σά8Βατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 | Ετος 25ο| Αριθμός 5948 | Τμή φύλου 0,50
Τηλ. 2781081253 Fax: 2731081250 e-mailinfoΦlakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Μία ακόμα απρόκρισην
για το νέο μουσείο Σπάρτης
Κρούσμα κορωνοϊού
στη Λακωνία
επιβεβαίωσε ο ΕΟΔΥ
Την Παρασκευή
Στη λίστα των ηεριοχν με
τα κρούσματα κορωνοϊού
ενέταξε τη Λακωνία ,ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου . Ειδικότερα , σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Οργανισμού
και χωρίς να δοθούν περαιτέρω στουχεία, ένα άτομο δια γνστηκε θετικό στον νομό.
ανάμεσα στις συνολικά 202
περιπτσεις Covid-19 nou
καταγράφηκαν την Παρασκευή σε όλη την επικράτεια.
Σύμφωνα με ηληροφορίες
του "ΛΤ. Πάντως , η περ πτωση του Covid-19 δεν προέκυψε μετά από εξέταση σε
δημόσια δομή Υγείας του
νομού νοσοκομεία ή κέντρα
υγείας) , χωρίς να έχει γίνει
γνωστός ο " μηχανισμός ανί .
χνευσή του . Υπενθυμίζεται
Πως στις 12/8/2020, ο ΕΟΔΥ
είχε ηροσθέσει τρία "οριακάν
θετικά δείγματα κορωνοϊού
στη Λακωνία , τα onoia.
ωστόσο , μετά από επανέλεγκο
απέβησαν αρνητικά.
Συνολικά , στους νομούς της
Περιφέρειας Πελοπόννησο
δηλθηκαν την ίδια ημέρα,
Πέντε κρούσματα 1 στην ΠΕ
Αρκαδίας , 3 στην ΠΕ Κορίνθου κι 1 κρούσμα στην ΠΕ
Λακωνίας
Onως ανοφέρει ο ΕΟΔΥ anό
το σύνολο των 202 κρουσμάτων σε όλη τη χρα , τα 192
είναι εγχρια κρούσματα , τα
9 κρούσματα διαηιστθηκαν
κατά τους ελέγχους nou διε νεργήθηκαν στις Πύλες εισόδου της χρας , εν 1
εισαγόμενο κρούσμα Πρo σήλθε αυτοβούλως για
έλεγχο . Τέλος καταγράόφηκε
ένας ακόμα θάνατος, με τους
ανθρηους nou έχουν χάσει
τη ζωή τους από την αρχή της
nανδημίας να ανέρχοντοι
Πλέον σε 279.
. Πράσινο φως για την αρχτεκτονική Προμελέτη του έργου
Η μαραθνια. διαδρομή συμμετείχε και ο οντιπεριφε - καταστήσει και πόλι τη Σπόρτη , των "σφιχτν χρονοδιαγραμ Προς την υλοποίηση του νέου ρειάρχης Λακωνίας κ. θεόδω- κέντρο naγκόσμιου ιστορικού μάτων , nou θέσαμε, στις συορχαιολογικού
Σπάρτης εξελίσσετοι σταδιακά δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσει
με μικρές νίκες, στην Πορεία . στα μέλη του Συμβουλίου , την θερμά την υπουργό Πολιτι - πρoηγούμενο διάστημα . ΚaΜία από αυτή συντελέστηκε αναγκαιότητα της υλοποίησης σμού κ . Λίνα Μενδνη και τον ταλήγοντας, ο αντιπεριφερειάρτην Πέμπτη 3/9, καθς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων είπε ο αντιπεριφερειάρχης- γείου και ηρόεδρο του Κεντρι - ακόμα βήμα Προς την υλοηοί Μνημείων ενέκρινε την αρχιτε - θα στεγάσει, θα προστατεύσει κού Συμβουλίου Νεωτέρων nση του Πάνδημου αιτήματος,
κτονική ηρομελέτη του έργου . και θα αναδείξει τους "8ησαυ- Μνημείων κ . Γιργο Διδασκά - για την κατασκευή του νέου
Σε τηλεδιάσκεψη , nou έλαβε ρούς, των σπουδαίων ανασκα - λου, για την άψογη συνεργασία , μουσείου. Συνεχίζουμε .
χρα το Βράδυ της Πέμπτης , φν της περιοχής μας και θα αλλά και για την Πιστή τήρηση
μουσείου ρος Βερούτης , στον οnοίo
ενδιαφέροντος
0 θ. Βερούτης ευχαριστεί επίσκεψή ους στην Σπόρη, το
ναντήσεις εργασίας , κατά την
του νέου μουσείου noυ-όηως γενικό γραμματέα του Υπουρ - xης τόνισε: Χθες , έγινε ένα
συνέχεια σελ . &
Κορυφαίο ως πρτη επιλογή μεταξύ των σχολν του ΠΑΠΕΛ
αΡεύμαν Προτίμησης
για το ΤΟΔΑ Σπάρτης
Οι επιδόσεις Ψηφιακν Συστημάτων και Φυσικοθεραπείας
Μα ελπιδοφόρα κι ενθαρρυντική Πρωτιά κατέγραψε το
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχεί ρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) της
Σπάρτης μετά τα anοτελέσματα
των βάσεων των φετινν Πα νελλαδικν εξετάσεων , ΌΠως
φανέρωσαν τα στατιστικά στοιχεία Που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας , το
ΤΟΔΑ αναδείχθηκε ηρτο σε
δηλσεις ηρτης ηροτίμησης
υnοψηφίων μεταξύ όλων των
τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσoυ!
συνέχεια σελ 9
91lakonikOs.gr
Η σιωπηλή δύναμη
του διεθνούς δικαίου
του Νότη Παποδόηουλου σελ 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα