Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5524

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ

Γιατρός και άνθρωπος
της προσφοράς
n ΣΗΜΕΡΑ (11 π.µ.) ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ:
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ξεκάθαρο
µήνυµα µε
«έξι λέξεις»
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α∆ΕΙΑΖΕΙ
ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΟ ∆ΗΘΕΝ... ∆ΙΑΛΟΓΟ
ΣΕΛ. 11

ΝΕΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΓΩΓΟ-ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ

«Είµαστε στο
πιο κρίσιµο
διάστηµα»

ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΕΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΣΕΛ. 4-5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Σε πλήρη
ετοιµότητα
ΣΕΛ. 6

ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ

Μοιραία άσκηση για
34χρονο αλεξιπτωτιστή

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΚΑΙ «ΚΟΚΚΙΝΟΙ» ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

Πάνω από 51.000
οι αιτήσεις στη «ΓΕΦΥΡΑ»
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
ΖΗΤΑ ΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ,
Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ

120.116

ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Θα αυξηθεί
το πακέτο
των 24 δις

100.103

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 19-24

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΣΙΡΙΑΛ

51. 337
ΣΕΛ. 3

Μέσι για έναν
(ακόµη) χρόνο
στη Βαρκελώνη