Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Ξ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1970
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www. tarneteora.gr
ΔΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΩΝ.
ΑΠΟ 100
ensepvo τoυ pre
ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΕΟΙ ΦΟΙΗΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
των θέσεων , χωρίς νέα εξέταση . Οι
Πολλοί εναι και φέτος οι δημότες
Μετερων nou nέτυχαν την εισο
γωγή τους σε κόηοια σχολή tης ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑ την εισσγωγή τους σε σχολές της
αρεσκείος τους κοι ono το νέο
ακοδημαϊκό έτος θα είναι φοιτητές
. Μεταξύ των φετινν επτυχόντων
βρίσκονται oπόφατoι του 2020 και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά ooίων οι no μοκρινές είναιn Αλε naρελθόντων ετν , καθς και κά - επέλεξαν να μεταηnδήσουν σε άλλη ξονδρούηολη , η Κομοτηνή , n oς,
noo nou είχαν εισαχθεί σε Τμήματα Σχολή/ Τμήμα με τη χρήση τoυ 10% n Μυτλήνη και αυτές της Κρήτης
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΕΣ μισοί nερinou νέοι φοτητές πέτυχον
0Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 15,16,17
θεσσαλίας ., της Αθήνας και της θεοσολονίκης και οι υπόλοιnoι σε άλλες
Πόλεις της επικράτειος μεταξύ των
Bpo oρo 500μμ Μγος nomupνός ΕoneΜeγάλου Μεnpou Auv Mepow
008ΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΡΑΣΗ Εονε 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΓΚΕΚΑ
9.00 αμ . 9.00 μμ
best casa
ΤΗA, 24320 77999
Μαθηματικού
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
τουργούν τμήματο
+2 Μαξιλάρια + Σεε Σεντόνα
Καλαμπάκα
www.bestca33.gr
ΤΗA 2432301402
Tηλ. 243202045 Κn 69370 33137
nee opoρος | Αντ Μτης ό Dμ ao a
ΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
MD, Ph.D, M.Sc
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Νικόλο0s Δ. Κoλίσas
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΟΝ 11-116
εαιΠotοσημου Aηνν
Η ΑΤΡΟΣ ΒΑ ΒΡΙΣΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
10, 11 & 12 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
ΩΡΑΡΙΟ LΑΤΡΕΙΟΥ
PANΤEDOY
TηA 6979221940,24320772 12
ΝΕΟΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
NEOAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθανόσιος Χ . Μουσιλς
ΕΝΟΣΗ - ΑΓΡΟΤΚΟΣ
ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΕΜΟΣ ΤΡΚΑΛΟΝ
Κατερίνα Απόδιακου
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ.ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟ
Γomδoδoίαunoθo τωνδελoων 0EΕ
Ενδοκρινολόγος-ΔιαΒητολόγος
popi opνκ . ΧΑΑ
ΟΙΑΤΡΟΣΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
τηλ 2437023704-6912642700