Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣζ 26410 49000
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
LAVAKAΜIΝ
μκφές αγείες
κάθε είδους
μετατροπή παραδοσιακού τzακιού σε ενεργειακό
Μακρή 20, Αγρίνιο
τηλ: 26410 27940, Kιw: 6937 042406-www.sotirakopouloso c.gr
φοιτητές πέρασαν στα
Έως και 23%
Τμήματα του Αγρινίου πάνω οι τμές των
ενοικίων στο Αγρίνιο
οoων ε δη τηχρα Σύμφωνα μ ρω
να του Αυγούστου από την ιστοσελίδα αγγe
μκρές αγγείες για
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΑΣΑΣ
λναήτωνερίαgκας οτμές των ενουύων
σης σττνγια φοτηές, ΣΕΛΑ8
στο Αγρόνο και ό μόνα
4,5 εκ . ευρ για τον
δρόμο προς τον Λούρο
Τη βτση του δρόμου ατό Naoχipι προς
Σαδόν των διο αpμόoκέw οφάτοςα Πανστστημοές Σeλές ου Ποστιστημίου Γαpν
ματοδότηση ύψους 45 εx ευρ.. ΣΕΛΔ6
μεφές αγελίες
για γκαρσονιέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικαση
Ανοιξε τις πύλες του
το Μουσείο Άλατος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο:
Τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης είναι
δείκτης υγιούς Δημοκρατικής κοινωνίας
Ανοε τις ες του την Τπόρτη 2 Σεπαι .
βρίου το Μbuο Αλαως στην Τουρλίδα
Πρόκτa γα το πρτo ανάλοο θματκό
Μουσο στην Ελλάδα.. ΣΕΛΑ 6
καση θα βράτε σε αυτ την
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τy διpη σημοσία των Ττκν κα Πepe κούbούτου rοu δρθθηκε σπόκράη μλη της Ευ
ρεαν μέσυν εημέpωσης καθς κα την ανάγη pωπaής Eωσης για να συβάλα στην ολειστυή
στήρής τυς από upάτη, αναδευνύα η pόopaκα σστμοή ανάττιξη των κοωνν σιστη
τη φpενα του όκρτου Ευρωπbού Πακποτημια μν... ΣΕΛΑ2
διoτοντάδες λις ΜΚΡΟΣ
Οι φωτές
σηις Μυκήνες
ΑΤΕΛΕΣ ΣΕΝΕΣ 1518
Σις 14/9 ανοίουν
u ολεία με μέρα
ΗΑναγγελίαν καταγράφει
την Ποιητική Κοινότητα της Αιτωλίας
I pantoleon.gr
Η4νoγγoa, θ α να δσα δημόσο βήμα ppoης στους νους Αυλούςπητές κάτω των 33 ετν
ήκαιόσων εαι άνω των 10 πν οά &ενέρον oδo aακομα βaΣΕΝΑ 20
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ηpοσo ΚΑΟΕ ΟΜΑΛΑ μικρές αγαλίες για.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ