Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Β΄ φάση
αποτελεσμάτων
βρεφών στους
βρεφονηπιακούς
σταθμούς του
Δήμου Κοζάνης
(2020*2021)

σελ ~ 24

Δυτική
Μακεδονία:
Δομές υποδοχής
και εκπαίδευσης
προσφύγων

Λευτέρης Ιωαννίδης:
Αυτή θα είναι η τελευταία
μου θητεία στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 5

Δειλό το ενδιαφέρον των
φοιτητών για ενοικίαση φοιτητικής
στέγης στην πόλη της Κοζάνης
σελ ~ 3

7295

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Το Επιμελητήριο
Κοζάνης
διοργανώνει
Ενημερωτική
Τηλεδιάσκεψη
με θέμα: «Νέο
Πρόγραμμα
“ΓΕΦΥΡΑ”» την
Παρασκευή 18
Σεπτεμβρίου 2020

Κριτική «Βάκχες»
από τον Χρήστο Σουγάρη
με τη σύμπραξη του ΔΗΠΕΘΕ
Κοζάνης: Η κωμική καταγραφή
και η παράλειψη του
αυτονόητου της τραγικότητας

σελ ~ 7

Βρέθηκε λύση για
τον αγιασμό στα
σχολεία: Θα γίνει
στις 14 Σεπτεμβρίου,
μετά τις 11 το πρωί

σελ ~ 4

σελ ~ 13

σελ ~ 14

Την ένταξη δεκατεσσάρων
πράξεων προϋπολογισμού
ύψους 4εκ. ευρώ στις δράσεις
του Tοπικού Προγράμματος της
Ο.Τ.Δ. υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Γεώργιος Κασαπίδης