Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
ΙΣεπτεμβρίου
Καθημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7156
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Εφορία:
Οι επτά κατηγορίεs χρεν
Που θα εξοφλ ηθούν
μέχρι το 2023 λόγωκορωνοϊού
Αναπτυξιακόs
Νόμ0s: Νέες
Προκηρύξεις
ύψοus 500
το sofok.
χρεν , για τέσσερις leousin.gr, το ύψος των
γουμένων παρατάθηκε ανέρχεται σε 1,5 δισ .
ευρ και δημιουργούν
ισόποση ατρύπα- στον
φετινό προϋπολογι.
κατηγορίες αναφέρει
κατηγορίες φορολοπαγωμένων
Δύο νέες προκηρύ.
ξεις του Άναπτυξια κού Νόμου συνολικού
ύψους 500.000.000
ευρ ενεργοποιεί το
υπουργείο Δικαιοσύνης.
Αναλυτικά:
1η Προκήρυξη : Γeνική Επιχειρηματικότητα
ο προυπολογισμός θα ξεκινά να μετρά
για αυτό το καθεστς
συνέχεια στην 11
ή, προθεσμία πληρωμής των κορωνοχρεν , μέχρι και τον
Απρίλιο του 2021.
Η καταβολή τους θα
ξεκινήσει από τον
Απρίλιο του 2021 και
| θα ενταχθούν σε 12ή
σε 24 δόσεις, με ετή'Το ΥΠΟικ εκφράζει
την προσδοκία ότι
αυτά θα εισπραχθούν
το 2021, το 2022 και
2023 , ωστόσο , αυτό
σιο επτόκιο 2,5% , που προϋποθέτει, πως οι
επιχειρήσεις
δύσκολος, με τον συνδυασμό γρίπης και κορονοίού.
Ποιους αφορά η αναστολή χρεν
Με την απόφαση του
υφυπουργού Οικονομι κν Αποστόλου Βεσυ - βρίου και τις 31
ροπούλου,
παρατείνεται μέχρι τις
30 Απριλίου 2021 η
προθεσμία καταβολής ταιοι ακόλουθοι φοροτων χρεν που έπρεπε
να πληρωθούν εντός
από τον ερχόμενο
Απρίλιο , εν . μέχρι
τότε οι συγκεκριμένες
οφειλές είναι παγω.
μένες-χωρίς προσαυ ξήσεις .
Αυτό σημαίνει, Πως , η
έχουν χρέη σε ανα .
στολή, θα επιβισουν
και θα είναι και βισι
μες στε να μπορούν
να εξυπηρετήσουν τις
οφειλές τους , που
έπρεπε να πληρωθούν
εν μέσω nανδημίας .
σημαντικό
ρόλο θα παίξει και η
διάρκεια της πανδη.
μίας , καθς ο χειμ.
όπως νας θα είναι εξαιρετικά
των μηνν Μαρτίου,
Απριλίου , Μαΐου και
Ιουνίου , των οποίων οι
ημερομηνίες καταβολής τους παρατάθηκαν
μέχρι τις 31 Αυγού στου , τις 30 ΣεπτεμΚοινωνικό
τιμολόγιοφθηνό ρεύμα ξόφληση τωνχρεν
Οκτωβρίου 2020.
Την αναστολή μέχρι
τον Απρίλιο δικαιούν
της πανδημίας θα γίνει
| μέχρι και το έτος 2023.
Σύμφωνα με τα στοι.
χεία του υπουργείου
δικονομικν ,
Επίσης
-Ανοιξαν οι απήσειs
στην ΗΔΙΚΑ
λογούμενοι
συνέχεια στην 10
Ενημερωθείτε
είστε δικαιούχοι του
Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου (ΚΟΤ ή αν
μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρο
Ευάλωτων Πελατν,
σε 6 βήματα
Βήμα 1. Με την εί.
σοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί
να επιβεβαισετε τον
ΑΜΚΑ σας και να συ
συνέχεια στην 2
ΣυντάξειS
Ποιοι θα πάρουν
αύξηση 75%
από τον Μάρτιο
Σελίδα 9