Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:







Recognized text:
Διοφων μου οου . .
Γσοwnoτ όμως
μέχρι θονότου w /
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6083
Τιμή φύλ: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Ολοκληρθηκαν οι συναντήσεις
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ενόψει της διεξαγωγής αιμοληψιν
των συγγενν πεσόντων του '40
Σελίδα 15
Δυτ. Μακεδονία:
Δομές υποδοχής
και εκπαίδευσης προσφύγων
Φρένο
Σελίδα 11
ααρτηγικούς κακοιληρωτές
ΡΣτήριξη
ευάλωτων
ΛΙωαννίδης:
Ένα κύκλος κλείνει
- Αυτή είναι η τελευταία μυ
θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κοζάνης
νοικοκυριν
Σελίδα 13
Το νέο πρόΣυμφνησε
με Γιργο Βοριαζίδη
η Κοζάνη 2004
Σελίδα 6
γραμμα λει.
τουργίας
της Κοβενταρείου Δημοτι
Βιβλιοθήκης
Κοζάνης
Σελίδα 24
Ελλάς , Γαλλία και Γερμανία
συμμαχία
Η opaβiaση του θαλόσσιου χρου ευρωaiκής χρος αaπό την
Τουρκία είναι "anολύτως anaρόδοκτη επoήμανε ο rλος υποuρ
| γός Εξωτερυκν Ζαν Ιβ Λε Ντριάν σε ομιλία του στο Πορία, παρυ
|οίa του Γερμανού υnoupγού εξωτερκν Χάκο Μόος
| Η Ευρτη βρίσκεται σε σταυροδρόμι, σε έναν ολοένα και οκληρότερο κόσμο noυ ανασυντίθεται, υπό την επήρεια ξεκάθορων na | χνιδιν εξουσίας και συστηματικής διάλυσης των nολυμερν
Η ΚΔΒΚ συνεχίζει την
λειτουργία της με προτε
ραιότητα την ασφάλεια
| και υγεία τόσο των χρη.
στν όσο και του προσω| πικού της , βασιζόμενη!
Ιστις υποδείξεις του
|ΕΟΔΥ και του γιατρού!
| εργασίας του Δήμου ΚοΙζάνης.
Η Ευρτη οφείλε εmτέλους να οφήoι rίou της την εποχ της
| αθωότητος και της αφέλειος και να δια μορφσει το δοκό της n| Τρωμένο . Ειδάλλως . άλες δυνάμεις θα το διαμορφοουν αντ
| Eίναι η μεγάλη anoκάλuψη του 2000. Το έτος αυτό διέλυσε οp .
Ιομένες ψευδαισθήσεις: Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να δράΙ0ουμε. Τούτη η συνειδητοnoiηση είτε έχει ήδη γίνει είτε λαμβάνει ,
υνέχεια στη oελίδα 4
Σελίδα 16