Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' 174 Αp. φλου 6830-12.12
050 8
Κανονικά στις 14
Σε εξέλιξη.
η συγκομιδή
της πατάτας
στο λεκανοπέδιο
Νευροκοπίου
2.000 ατήσεις κατατέθηκαν φέτος
Ενίσχυση εξοπλισμού
Για πρτη φορά
διαγωνίζονται έξι ελληνικές
τανίες στο Διεθνές
Διαγωνιστικό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ Δράμας
Σεπτεμβρίου
ο αγιασμός
στα σχολεία
| με απόφαση της Δ.ΙΣ
των Νοσοκομείων
Ξάνθης και Δράμας
και των Κέντρων Υγείας
της ΠΑΜΘ
Δηλσεις του ανηιδημάρχου Νευροκοπίου κ. Σιουμάνη στον Π.Το
Δδεκα νέες παιδικές χαρές
στήνει ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου
σε όλες τις Κοινότητες
Κήρυξη έκτασης σο Βλακα
ως προστατευόμενο τοπίο
από την εξόρυξη μαρμάρων
Του θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΑ ευθεία βρίσκεται ηλέον το έργο
-της ενίσχυσης αλλά και
δημουργας νέων nαιδν
χαρν σε όλη Την επικράτεα
του Δήμου κ Nευροκοτίoυ
Ηδη, τ Δημοτικό Συμβούλιο Κ.Νeυροκοnίου , στη συνεδρίασή του στις 26
Aγούστου , έλαβε ομόφωνη
απόφαση και ορζa την ουγκρότηση και επτporn παρακολούθησης και παραλαβής
της πραμήθειας και τοποθέτησης εξατλ - από την σύμβαση, θα έχει την παρακοομού για την αναβάθμιση παδικν λούθηση της σύμβασης και παραλαβής
χαρν σε όλο το Δήμο
Ο συνολικός προrολογιαμός έχει ρολαβής του φυσκού αντικομένου της
ύpος είχε ψος 350.000 ευρ , εν ο σύμβασης προβαίνοντος σε μακροσκοnΔήμος θα tpαζε εξ δων πόρων 1-000 κούς , λειτουργικούς ή επιeρησιακούς
ευρ Τελικά, με την έκπτωση του ανα - ελέγχους και τέλος θα συντάσσει τα
δόχου , ο συνολκός προύπολογισμός πt πρωτάκολλα παραλαβής
φτει σης 300840,29 ευρ με τον ΦΠΑ
και προέρχεται από επχoρήγηση του Τύoο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ κπρογράμματος Φλάδημος Ι του Υπ . στας Σουμάνης , ο οπdος σημενα ση
Εσωτερικν με 208 000 ευp , στο οποίο θα στηθούν συνολικά 12 κανούρες παι .
προστίθεντα 101.84029 ειρ από δί δος χαρές σε όλο το Δήμο Κ Νupοκο ους πόρους του Δήμαυ Κ Νευρακοπία , rioυ , cν θα αναβαθμστούν πλήρως α
Η εν λόγω επτpοπή θα μπορεί να γω - υπάpχουσες έξ παιδκές χορές .
μοδοτεί γα κάθε θέμα που ανακύττει
Ομόφωνη απόφαση από το Τ.Σ Βλακα και το Δημοτικό Συμβ. Νευροκοπίου
Επιχειρήσεις μαρμάρου προσπαθούν να εισβάλλουν στην περιοχή ακόμα
και με υπόγειες εξορύξεις
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΑΟΛΥ σημαντικό μασυζητήθηκε στη συεδρίαση του Δημοτικού Συμβαυλίου Κ Νeυ -pοκαίou σης 26 Aυγούστου και αφορούσε το
θέμα της κήρυξης ως προστατευόμενουτοπίο έκτασης, συγεκρμένης nεροχής του Βλακα Δpάμας .
Ενα από τα μεγολα προpήματα πou έχει να ανn μετωπίσει ο Βλακας , είναι η έντονη επέταση των
λατομείων της εξόρυξης του μαρμάρου , που πλέον
έχουν κατολύσει την πεpοχή , eτmeρήσεις βέβαια
που δίνουν αρκετές θέσεις εργασίας Υπάρχουν επ
σης εκτάσεις στην πικράτεα της Κονότητας Β λακα, οι oπαίες βρίσκονται ετός των περοχν του
δικτύου Νatura 2000 με κωδαό GR1 140004 Ορος
Φαλακρό (Εδοή Ζνη Δατήρησης) και GRi 140009
Κορυφές Ορους Φολακρού (νη Εδικής Προστα
σίας ) , dπως αυτές ορίζονται στο ορθρo 9 του
ν.3937/2011.
Σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα που έθεσε του nspβάλλοντος Η προσταoία της οριοθετημένης
υπόψη στο Δημοτικό Συμβούλο Νειροκαπίοu ο ανιδή- στο ΦΕΚnεροχής θευρείται εmβεβλημέη γατί απot
μαρχος κ κστας Σουμόνης -η λατομετή δραστηρό - λεί το μοναδκό τμήμα δάσους παυ απέμενε χωρς λατητα στην περιοχή του Βλακα τις τελευταίες δεκαεtες τομική δραστηριότητα σε απόστηση αναπνοής από τον
είναι πολύ έντονη Αυπό
συμβάλλει σε μεγάλο
βαθμό τόοο στην eική
των υλικν, θα εσηγείται γα θέματα πa όσο και στην τοή ακονομία Πνεται, όμως , eς βόρος
της υγείας των καταίκων του χωριού ολλά και εις βάρος
Για το έργο μίλησε στον - Πρωνό
ΣΤΙΡΙΖΟΥΜΕ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη ίαrρικής σχολής Α.Π.Ο
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Εδικευθείσα,
στο Μποδοσάκεο Νοσ . Πτολεμαίδος
στη Β Πανεπιστημιοκή Παιδιστρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ.
στη ΜΕNN Nοo . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία . Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
ηρωτοκόλων.
Εξαιδικευμένες εξετάσεεις όηως
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξανικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 830-1400 και 1730-2030, Εκτός απόγευμα Τετάρυης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΟΞΥΤΟΝΟ - ΟΡΦΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
36985 643791 /2521 104962
& Πλυντήρω Καλιν Κυκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΝΝ
8 25210 55122 () 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουκε όλουs Τους επιτυχόντές του Νομού
Γιάννης
Γαζάνης
Εκπαίδευ6η και τους ευχόμα6τε καλή 6ταδιοδρομία!
στη δύναμη σοu!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi. odu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα