Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Βρέθηκε απαγχονισμένος Αυτοψία του Π. Νίκα
σε κτήμα
στην Παλαιοπαναγιά > σελ. 7
Περιβαλλοντικά
| Προγράμματα για Παιδιά
5oε | στη Βαμβακού > αλ.11
στις πυρόπληκτες Μυκήνες
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020|Ετος 25 Αριθμός 5947 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax: [email protected] ikos.gr.www.lakonikos.gr
Σε ματαίωση Προχρησαν οι διοργανωτές
Ειδικό βοήθημα
για επανασύνδεση
ηλεκτρικού
στον Δ. Σπάρτης
<38ο Σπάρταθλονν
επίσημα τέλος για φέτος
Οι καταναλωτές με χαμηλά
εισοδήματα nou έχουν αno συνδεθεί οnό το δίκτυο Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
λόγω ληξιηρόθεσμων οφει λν , μπορούν να υnoΒάλλουν
aίτηση για την εφάηαξ χορή γηση ειδικού Βoηθήματος,
Προκειμένου να αντιμετωη σουν τις ενεργειακές τους
ανάγκες , όηως ενημερνει
κάθε ενδιαφερόμενο ο Δήμος
Σπάρτης
Το ειδικό Βοήθημα καταβά λεται αnό τη ΔΕΛΔΗE AE.
απευθείας στον τελευταίο
Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι
οφειλές του δικαιούχου
Το Πόσο του χορηγούμενου
Βoηθήματος προσδιορίζεται
ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας . Το
μέρος της οφευλής , noυ δεν
καλύπτεται anό το Βοήθημα .
διακανονίζεται και εξοφλείται
αnό τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των onoίων ορίζεται από
τον εκάστοτε nρομηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας
Για περισσότερες πληροφο
ρίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι
απευθύνονται στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Αθλητισμού
και Πολιτισμού του Δ.Σπάρτης
[Ευαγγελιστρίας 85-87) και στο
τηλέφωνο 2731022226 εσ.
121, 122, 123 ).
Μετά τα τελευταία περιοριστικά μέτρα για αγνες δρόμου
ΕΣηόρταθλον. hταν και Αθλητισμού-Γενική Γραμμα - γνωστοποιεί ότι ηαρόλες τις όσοι ασχολούνται με oποιονδήΠάει. Με απόφαση των διοργα - τεία Αθλητισμού, nou ορίζει τις Προσπάθειες πoυ κατέβαλε σε nοτε τρόπο με τις Υπεραπόστα νωτν , η φετινή 38η διοργά - nροϋποθέσεις διεξαγωγής όλη αυτήν την περίοδο του
σεις..
Σημεινεται ότι θα είναι η
Βεί στην ματαίωση του ΣΠΑΡ- nρτη φορά nou δεν θα διεΌΠως αναφέρετοι στη σχετική ΤΑΘΛΟΝ 2020. Το Διοικητικό ξαχθεί Σπάρταθλον. από το
ιστορικού αθλητικν
διοργανσεων COVID-19, αναγκάζεται να Προνωση
υπεραμαραθωνίου noυ ήταν εκτός σταδίου.
Προγραμματισμένη για το διή μερο 25-26/9/2020, ματοινε - ανακοίνωση ακύρωσης του Συμβούλιο Προσθέτει ότι nρο - 1983, όταν και έκανε Πρεμιέρα
υστερα αnό
ανακοίνωση την οποίο εξέ - Συμβούλιο του Διεθνούς Συν - Πραγματοnoiησn του αγνα θνς φημισμένος αγνας λόμδωσε την Τρίτη 1/9 το Υnoup - δέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ με με - του 2021 και εύχεται καλύτερες Βανε χρο ανελλις
την φετινού αγνα , το Διοικητικό σβλέπει με οισιοδοξία στην οθεσμός , καθς έκτοτε ο διε γείο
Πολιτισμού
και γάλη
αnoyoήτευση συνθήκες αγνων σε όλους
ουνέχεια σελ, 8
Τους στόχους της διοίκησης παρουσίασε ο νέος διευθυντής Ν. Ζαχαριάς
Σε νέα εποχή το Ινστιτούτο
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
αΝα διαχειριστούμε το μεγάλο όνομα του Μυστρά
Το όραμά του και τις ηροτό
σεις του για τη λειτουργία του
νστιτούτου Έρευνας Βυζαντι νού Πολιτισμού NEBYΠ Μυστρά ανέπτυξε
διευθυντής της ερευνητικήςεκπαιδευτικής μονάδας κ . Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής
του Τμήματος Ιστορίας , Αρχαι
ολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικν
Κοσμήτωρ της Σχολής ΑνθρωΠιστικν Επιστημν και Πολιτισμικν Σπουδν του Πανε Πιστημίου Πελοποννήσου , Σε
συνέντευξη Τύnou , nου Παραχρησε την Πέμπτη 3/9 στις
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου.
στην ιστορική έδρα του Δ.
Σπόρτης , ο κ. Ζαχαριάς είπε όι
το νέο ΔΕ θα συνεχίσει το
έργο noυ έχει υλοποιηθεί
μέχρι σήμερα και θα nορευτεί
για την επίτευξη των στόχων
Πou έχουν τεθεί .
ο νέος
μπορούν
Αγαθν
συνέχεια σελ 9
συνέχεια σελ . 7
Β1lakonikos.gr
Εμείςατα χαϊδεμένα
Παιδιά της Δύσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ
του Δημήτρη Ευθυμάκη
"> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα