Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5523

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: 241 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ∆ΥΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΕΦΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

n ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Υφεση-ρεκόρ 15,2%
στην Ελλάδα!
ΣΕΛ. 12

Ο «εφιάλτης»
των γηροκοµείων

ΣΕΛ. 4-5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΕ ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟ, ΑΒΕΞ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ Π.Π.

«ΠΕΡΑΣΕ» Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Οριστική
η αναβολή
ΣΕΛ. 2

« Έξωση»

για 112 µετανάστες

Η 46η ΕΠΕΤΕΙΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αφιερωµένη
στο ΕΣΥ
ΣΕΛ. 3

ΥΨΗΛΟΣ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Συναγερµός
σε Αχαΐα
και Ηλεία

ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΜΟΝΟ 12 ΘΕΣΕΙΣ ∆ΕΠ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

«∆εν µπορούµε
να λειτουργήσουµε»
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ»

Αναπτυξιακές
προοπτικές
ΣΕΛ. 9

n ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ-∆ΙΓΑΛΑΚΗ
ΜΕ ΜΠΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 19-24

ΤΙ ΕΙ∆Ε Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Γεµάτο το «µπλοκάκι»,
τι θα προτείνει
n ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΗ «Γ»: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΟ∆ΟΣ