Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4760 - ÅÔÏÓ 17ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Στο Νεοχώρι ο Καραμανλής
• Στο Νεοχώρι
της Λίμνης
Πλαστήρα,
κάνει τις διακοπές του ο
πρώην πρωθυπουργός, απολαμβάνοντας
τις ομορφιές
της περιοχής.

Περιφέρεια

Δήμοι
Αυτοψία του Δημάρχου Σοφάδων Θάνου
Σκάρλου στα έργα
ασφαλτόστρωσης
στην Κυψέλη

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ανάπτυξη...
• Σε αμείωτους
ρυθμούς
με ασφάλεια

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

Τηλεδιάσκεψη των
Περιφερειαρχών της
χώρας με Χαρδαλιά
και Αρκουμανέα

s

Óåë. 9

s

Óåë. 5