Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηnsipou-Ιδρυτήs Eue . Τάλλαs-Έτοs 940-Αρ φιλλου 24332-Παρασκεuή 4 Σεπεμβρίου 2020-0,00 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σε μεγάλα κέφια 4-1
τον θεσηρωτό
Σεμινάρια γραφής Braille
σε Γιάννενα και Αρτα
0 μεγάλος φιλικός
γίγαντας) στην Ανατολή
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Στη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και αστυνόμευσης της Παμβτιδας συμφνησαν δήμος Ιωαννιτν ,
ΔΕΥΑΙ και Φορέας Διαχείρισης Λίμνης σε μια προσπάθεια αποτροπής φαινομένων ρύπανσης
Στη Βουλή
οι αγριόχοιροι
ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
Την ano nμίοoη καλλεργον μη
Προστατευόμενων nεριοχν αnό
επιδρομές αγριόχοιρων ζητά ο βου λευτής Ιωανίνων της Νέας Δημοκρατίας Πργος Αμυράς , με ερ τηση nρος τον υουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Διαφαίνεται λύση
Ένα nρτο και ουσιαστικό βήμα για
τη μείωση των αυντελεστν Που δαμορφνουν τις ανοκειμενικές αξ
ες των ακινήτων στην Αμφθέα , tγiνε με απόφαση του υφυnoupγού Οι
κονομικν.
ΣΕΛΙΔΑ 6
N. ΕΞΑΡΧΟΥ
Πρόγευση
απολογισμού
Με τmν nρoαναγγελία ενός ηλήρους
anολογισμού σύντομα . για την οι κονομική κατάσταση noου Παρέλαβε
κα για τα ηροβλήματα nou επιλύ θηκαν, ουνοδεύεται το μήνυμα του
δημάρχου Κόντοας Ν.Εξαρχου για
τον ένα χρόνο anό την ημέρα ανά ληψης ευθύνης της νέος δημοτικής
ΣΕΛΙΔΑ 8
Προληπτικά τεστ
σε εργαζόμενος
και ωφελούμενους,
Στην αποφυγή εισροής ακάθαρτων υδάτων μέσω παράνομων συνδέσεων με το δίκτυο ομβρίων
και στον έλεγχο των μεθόδων διακείρισης των κοπροσωρν θα εστιαστεί η Προσπάθεια
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ
Με δόσεις
η αναπλήρωση
των κενν
Αθλητισμός
Αλλις ξεκίνησε κι αλλού
ο κορωνοίός το Πήγε
Ορένο, έχαι μηει ηροσρνά στην ομαλή λειτουρ γία του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετηιoης των
εξαρτήσεων στο Νοσοκομαο -Χατζηκστα , με ης
ειοαγωγές να έχουν σταματήσει εξατίας της nανδnμίας του κορωνοϊού . Anό τον ηεροομένο Μάρτιο &ε
γίνονται νέες ειooγωγές με αnoφoon της διοίκησης
και σκετικν ειoηγήσεων ano το επιστημονκό npοοωnικό , εν μέρος του κτιρίου χpnoιμonoιείτα ως
χρος υποδοχής αύnoπτων nεριστατικν, nou e
ναι αnapatητο να βρίοκετα εκτός του κυρίως χρου του νοοοκομείου ηροκα μένου να διοοφαλ
στεί η υγεία του nρoouπικού του νοοοκομείου . α0θενν και επακεπτν.
Μέρος των αnωλaιν του οε
μόνιμα μέλη Διδακτικού και
Enστημονικού Προσωηικού
θα καλύψει το naνεπιστήμο
Ιωαννίνων, μετά την aόφaon της υnουργού Παιδείας
με την onοία κατανέμονται
16 θέσεις για ανaηλήροοη
αυτν nou αφυnηρέτηoαν
το πρoηγoύμενο έτος .
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΝΑΟΗΝΑΪΚΟΣ
αθα ερχόμαστε
κάθε χρόνο
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝIΝA WBC
Πρτο φιλικ
με Λασσάνη
Κοζάνης
ΑΛΛΑ ΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΗΚΑΝ ΧΟΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝN EΝA, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ ΑΦΟΡΑΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝ0 ΣΤΟ ΠΓΝΙ
Μόνιμη Πλέον η Παρουσία στη λίστα του ΕΟΔΥ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 11