Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 3 Σεπτεμβρίου 2020 | Αρ. φύλλου 690 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Μεταστέγαση Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Υπογράφηκε χθες στην Τρίπολη από τον
περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη
Νίκα, η μίσθωση από την Περιφέρεια του
κτηρίου το οποίο θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της, όπως και της Π.Ε. Αρκαδίας.
Το εν λόγω κτήριο, συνολικής επιφάνειας
2.408,86 τ.μ., βρίσκεται στην ανατολική είσοδο
της Τρίπολης, επί της οδού Ναυπλίου 57,
απέναντι από το ΚΤΕΛ. Είναι προσβάσιμο σε

άτομα με αναπηρίες, ενώ διαθέτει και 100 θέσεις στάθμευσης.
«Είναι ένα σημαντικό βήμα για τον περιορισμό των δαπανών της Περιφέρειας, δεδομένου ότι το τίμημα το οποίο θα καταβάλεται
είναι μικρότερο από το σύνολο του τιμήματος
που καταβάλλεται για κάθε ένα από τα κτήρια
που φιλοξενούν τώρα τις υπηρεσίες της Περιφέρειας» σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

• Με επιδότηση 70% και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 10.000 € έως και 60.000 €
Ένα νέο ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, βρίσκεται εν ισχύ, για προϋπολογισμό έκαστης επένδυσης
από 10.000 έως 60.000 ευρώ.
Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος 2014 - 2020» και η υποβολή αιτήσεων έχει αρχίσει
από τις 23 Ιουλίου και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου, με ενδεχόμενο
παράτασης.
Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε
70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες, με βάση τον Κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1407/2013 (De minimis).
[• ΣΕΛ. 6]

Εγώ είμαι ο «πατέρας» της δομής στο Μεγαβούνι, αλλά η
πρότασή μου δεν ολοκληρώθηκε, όπως την είχα καταθέσει

Είναι από τις λίγες ευχάριστες στιγμές που
απολαμβάνει κανείς διακονώντας το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Και τούτο, όχι
γιατί κάποιος εκφράζεται με σεβασμό για τη
δουλειά μας, που ούτως ή άλλως είναι ελλειμματική, αλλά γιατί κυρίως παίρνει θέση
στα δημόσια πράγματα, με όνομα και επίθετο.
Εμείς δεν κάναμε τίποτε περισσότερο,
παρά μια επίσκεψη στο Μεγαβούνι, ύστερα
μάλιστα από κάποια χρόνια, όταν στοιχειωδώς είχε χωροθετηθεί η περιοχή εγκατάστασης της δομής για τη διαχείριση των
απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, ως ιδέα
του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Παυλή,
στην οποία αναφερθήκαμε με επιφυλάξεις
τότε, καθώς δεν ήταν γνωστά πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνταν, για να κατανοήσει

κανείς την «υφή» του όλου έργου.
Διευκολύνει τα μάλα η τοποθέτηση συμπολίτη μας σήμερα, ειδικού περί το θέμα.

2-9-2020
Κυρία Μαρία Ε. Βούλγαρη,
Η δομή της μονάδας στο Μεγαβούνι για τη
διαχείριση των απορριμμάτων είναι δικής μου
εμπνεύσεως ως μηχανολόγος μηχανικός και
μάλιστα είχα καταθέσει έγγραφη πρόταση
στο γραφείο του πρώην δημάρχου Τριπόλεως
και συγχωριανού μου Δημητρίου Παυλή.
Ωστόσο, δεν ακολουθήθηκε στο τελικό στάδιο
η τοποθέτηση κλιβάνου για την καύση τους
που θα οδηγούσε σε μηδενικό υπόλειμμα και
καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κακώς,
πρέπει να υιοθετηθεί πλήρως η καύση των
απορριμμάτων ως λύση για καθαρό περιβάλ-

λον και όχι ιούς και ασθένειες. Πρέπει να το
ξέρετε, έχω εξειδίκευση με άριστα στην κατασκευή έργων ενέργειας και να μην αφήνουμε
μισές κατασκευές σε μια ψεύτικη λειτουργία
της δημοκρατίας με γνώμες που εμποδίζουν
μεγάλα έργα.
Με απεριόριστο σεβασμό στην άριστη έκδοσή σας.
Ο αναγνώστης σας
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
8.13, ΠΡΩΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ
ΤΕΕ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΙΕΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΟΜΗΡΩΝ 12 ΚΑΙ ΒΑΡΒΟΓΛΗ,
ΤΡΙΠΟΛΗ 221 00, ΤΗΛ: 2710 22 39 38