Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Σε καραντίνα
10 κάτοικοι
του Αμυνταίου
που ήρθαν
σε επαφή με
θετικό κρούσμα
covid-19

σελ ~ 12

Βασίλης
Κωνσταντόπουλος:
Πρώτη φορά οι
παιδικοί σταθμοί
δεν ανοίγουν στις
1 Σεπτεμβρίου

σελ ~ 13

Παράνομη
θήρα αγριόχοιρων
στην Ξηρολίμνη
Κοζάνης - Μία
σύλληψη

Την επόμενη βδομάδα ανοίγει
το Λιάπειο κολυμβητήριο για
το κοινό - Ακόμα γεμίζει η
δεξαμενή με το λάστιχο…

Το φυσικό αέριο δεν θα φτάνει
στις τηλεθερμάνσεις από τον ΤΑΠ
- Νέος αγωγός από τα Τρίκαλα Ημαθίας
με φυσικό αέριο υψηλής πίεσης
σελ ~ 3

Αγιασμός για κάθε
τμήμα χωριστά στα
σχολεία - Περίπατοι ανά
τμήμα, σταθερές ομάδες
για ομαδικά παιχνίδια

σελ ~ 8

Τα δύο τμήματα
του δημόσιου ΙΕΚ
στην Εράτυρα

σελ ~ 5

σελ ~ 3

σελ ~ 24

7294

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 13

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Όχι
καφέ κάδοι σε μικρούς,
απομακρυσμένους δήμους
- Να δημιουργηθεί χώρος
υγειονομικής ταφής
επικίνδυνων αποβλήτων