Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χιτικη 50>
Διαφόνεια
Το ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου!
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
titpt nλμdmpia hςΚορονοίός: Αύξηση των κρουσμάτων στη Χία
5pυγa 0πν, ο οπόbε επεστος με
Τοi Sta ωoα σvησικία nsora ei το otι πο Σίστοπο 03 ε KΟΝΛ aποχοο των Υrου αην Γωατείaς τoυ Γonrn
έναι 5-5 μειο oτιθa υπόο ει επιβοπλνοων Πeοιο5 τικν και το ερίτατικ6 συ ευαχυει την ανγtή να υπoro"
Ορόλος τουπληθυσμιακού ελέχου γυναικν,
στην έγκαιρη διάγωση του καρκίνου τυ μαστού
Η Aα ebou- 5peE αno χωσα gε χor μεαύ των Εuο0nεί νων
Μο Χpοup-sωον και τno nεται naντoτε πον Ε9υικ nonitικn pυ ,
αpα ερ o Απmντνεα στο Sευrερα 3ΚΕπεα της soωτή ons σπs αna ou
Eaάν λhνος μυ α ywomωσ thnsSai μεα ΕΝΕΙ η μου5αή ρρα στην Euρo
ομεκό έηενοτων γυναίκρ γα καυκ iνo του μαπού. με
μετογοοφία . Δυοτυκs μέχοι ρημενα nap' όλεa ι aλn oκομeο πliδυμακa hero κα αn Εibea & χαπτοmE
αυν τον θεpo κι αoη
γυναικν pou
ναα nhrauομεκόο έnyοs tων γuναικν με μεοος σρία μaτογpapa .
ΤL+30 211042158
ΑTσ ΨΗ
AEΕα Kωνονούos Κάδνο
ΣΗ ΕΡΑ
3 ΑΕGEOU av, Chios
FB Caprice Cafe Bar