Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Ο αγwnστ όμος .
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6062
Τιμή φύλ.:050
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Ξεπέρασαν
τις 51.000 οι αιτήσεις
για το <ΓΕΦΥΡΑ
και την επιδότηση δανείου
Σελίδα 12
Αναβαθμίζονται οι αθλητικές
εγκαταστάσεις
του Δήμου Κοζάνης
- Παρεμβάσεις στην πόλη
και τις Κοινότητες
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Έναρξη
Σελίδα 9
νέας σχολικής χρονιάς
Τα μέτρα Προφύλαξη
για μαθητές
και εκπαιδευτικούs
Πανεπιστήμια
>Πς θα γνουν οι εξετάσεις
και τα μαθήματα
> Πς θα εγγραφούν οι πρωτοετείς
>Tι θα γίνει με την εξεταστική
Σελίδα 13
0 Βόσνιος Νeno Kuruzovic,
θα είναι ο νέος προπονητής
Αυτοψία
στη λιγνιτική
περιοχή της
Δυτικής
Μακεδονίας,
θα πραγματοΠΟΙήσει μέσα στην
εβδομάδα κλιμάκιο
της γερμανικής
Ο κατ' αρχήν σχεδια|σμός τν ΔΕΗ Κκαι
RWE προβλέπει την|
ανάπτυξη από κοινού
ρωτοβολταϊκν πάρ
Ι κων ισχύος 2 γγαβάι
στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Σελίδα 1 Σελίδα 1,
της ΑΕΠ Κοζάνης
ΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Οραμα υπάρχει
χρόνος υπάρχε;
Neno Kuruzovic-Nica Osim
Πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το μοντέλο
| της ελληνικής οικονομίας ; Πόσο γρήγορα θα
αφομοιωθούν τα " θύματα" της ύφεσης και θα εν-!
|σωματωθούν σε ένα νέο περιβάλλον ;
Είναι αλήθεια ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν
|στελέχη που έχουν αντιληφθεί τα μηνύματα και
| τις ανάγκες των καιρν . Που αντιλαμβάνονται τι |
| πρέπει να γίνει Ότι η οικονομία του μικρομάγαΙζου, της καφετέριας και των rooms to let, η οιο
νομία που αναμένει ως νεοσσός το φαγητό στο
συνέχεια στη σελίδα 4