Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12586
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Υψηλή ζήτηση για την επανέκδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές
ΠΟΜΙΔΑ:
Μητσοτάκης:
Επίθεση στην κυβέρνηση
Μάσκα
για τις μεισεις ενοικίων
ή δραστικά μέτρα
με οικονομικό
κόστος
Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης εξίδωσε η ΠΟ
ΜΙΔΑ για την παράταση των υποχροωτικν μεισεων σε
ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικν μισθσεων και θε ωρεί cαπαράδεκτη κάθε αδιάκριτη παράταση των υποχρε .
ωτικν μειστων ακόμη και επιχαρήσεων που θησαυρί
ζουνο εν μέσω πανδημία . Ενα μέτρο κτάκτου χαρακτήρα
που μετέφερε ουσιαστικά το βάρος της στήριξης των επιχα
ρήσεων , ανί από τον κρατικό προϋπολογισμό, στους ιδιο κτήτες της επαγγελματικής τους στέγης, τίνει δυστυχς να
μονιμοποιηθεί, χωρίς αντίστοιχο περιορισμό των φορολο γικν τους υποχρεσεων , χωρίς καμιά έστω και στοιχει δη εζασφάλιση για την είσπραξη του υπολοίπου των οφa .
λομένων μισθωμάτων , και το χειρότερο όλων , λόγω της εξ
αυτού αναβίωσης του φαινομένου Δεν Πληρνω , σημα.
νετα .
Ηχeήση της μάσκας θα
Lαποτρέψει πιο δραστι.
κά μέτρα με ενδεχόμενο οικο νομιχό κόστος ήταν το μήνυ .
μα του Κυριάκου Μητσοτάκη
στους πολίτες κατά την έναρξη της ταχτικής σύσκενης για
την πορεία της πανδημίας .
ψηλή ήταν η ζήτηση που εκδηλθηκε για την επανέκδοση
του 10ετούς ελληνικού ομολόγου , με τις αγορές να δίνουν νέα
Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
σε την χανοποησή του για την
ανταπόχριση της ελληνικής κοι .
νωνίας στις συστάσεις για συ στηματική χοήση μάσκας και για
τον σταθερά αιξανόμενο αρ .
μό των τεστ που διεντργούντα
ανά ημέρα για τον κορωνοϊό .
Στάθηκε ιδιαίτερα το γεγο νός ότι στο διάστημα της Τρίτης
πραγματοποήθηκαν 17.00ω δια
γνωστικά τεστ σε ολόληρη την
Ελλάδα , προσθέτοντας ότι θεωΜάλιστα μετά από 2 ρες που άνοιξε το βιβλίο προσφορν είχαν
Πάνω από 51.000 οι αιτήσεις
για το πρόγραμμα αΓέφυραν
Το Ελληνικό Δημόσιο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα
που επικρατεί στις αγορές ομολόγων , με το επανάνοιγμα της τελευΤο ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον Των δανειοληπτν για το
πρόγραμμαΓiφuρa , ο οποίο παρέχει στήριξη , μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήπονται από Τς οικονομ κές συνέπειες του κορωνοίου και έχουν δάνεια με υποθήκη
στην Α' κατοικία , αποδεικνύουν τα στοιχεία Του Υπουργε
ου Οικονομικν για τον ένα μήνα λειτουργίας της ηλεκτρον κής πλατφόρμας του
Tαίας έκδοσης των 10ετων ομολόγων , που εξέδωσε το Ελληνικό Δημόσιο στις 18 Ιουνίου , με επιτόκιο 1,5%,με την οποία εκτιμάται ότι θα
συγκεντρσει περίπου 1,5 με 2 δισ. ευρ.
χθες, που συμπληο μpμματος Από ης 302020 μέγου
ας της πλατφόρμας , ασήλθαν σε αυτή 120.116 φορολογούμενοι , εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του
απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης . Από αυτούς, 51.337 προχρησαν στην οριστική
υποβολή της αίτησης.
Υπενθυμίζεται αρχικς, πως στόχος του ΟΔΔΗΧ για φέτος ήταν η
νοι πρωτες 30 ημέρες λετουργ έκδοση ομολόγων ύψους 4-8 δισ. ευρ, ωστόσο μετά την πανδημία
το αντατο όριο αυξήθηκε στα 9,5 δισ. Ηδη μίχρι στιγμής το Ελληνισματα αποτελούν σταθερά ένα
πολύ μιχρό μέρος των εξεταζ .
κό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές από την αρχή του χρόνου
μενυν.
7,5 δισ. ευρ.
Κορονοίός: Πάνω από 4 εκατL
τα κρούσματα στην Ευρπη
Ανοδος ενεργητικού
στις ασφαλιστικές
N. Κατσέλη: Επιταχύνεται
η εκδίκαση 37.000 υποθέσεων
Γουνολική αξία του ενεργητικού των ασφ .
Iπανδημία έχει μολύνει περισσότερα από 4 εκα
Lτομμύρια ανθρπους στην Ευρπη.Μέχρι χθες
συνολικά καταγραφεί 4.006.077 περιπτσεις μόλυνσης της Cοvid-19 στην Ευρπη , με 216.080 θανάτους ,
εν 2.281.959 άνθρωποι θεωρούνται θεραπευμένου από
την νύσο.Σχεδόν το ένα τέταρτο αντν των κρουσμάτων έχει καταγραφεί στη Ρωσία ( 1.048.000 μολύνσεις
17.299 θάνατοι ).
Γε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο
Δικαιοούνης το σχέδιο νόμου δια μέσου του οποίου
επιχειρείται και η επίσπευση της συζήτησης των αιτή .
σεων ρύθμισης οφειλν του ν . 3369/2010 , οι οποίες εx xρεμούν ενπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Συγνεnουμένα, με τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να επανα
προσδιοριστούν συνολικά 37.000 υποθέσεις από τις συνολικά 70.000 εxχρεμείς υποθέσεις.
λιστικν επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.086
Lεκατ. στο τέλος του β' τομήνου 2020 , ένα ντι 18.419 εκατ . το προηγούμενο τοίμηνο, Οι καταθέ σεις τους αυξήθηκαν 183 εκατ. και διαμορφόθηκαν σε
1.421 εκατ. στο τέλος του β' τριμήνου 2020. Το ποσοστό
των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξή
θηκε σε 7,4% ,