Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ
Eanatolh
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αρθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.891
Σελίδα 13
Σελίδες 24-26Χαμηλό το υκόφορτίο στην περιοχή Αγ ΝΙΚολάου
Συνεχίστηκαν τα φιλικά προετοιμασίας
ΑOAN, Αναγέννησης και ΑΕ Νεάπολης!
Στην κόψη του ξυραφιού
"Ο Δήμος δεν μπορεί
να κάνει μεγάλα
κανοίγματαν με
τις σημερινές συνθήκες
Έρχονται Ρσοι- φεύγουν Σκωτσέζοι-ανησυχία για Αγγλία
20 ανά 100.000 , που είναι θρωποι θα πρέπει να μέ αυτοσυγκράτηση , να καΡεπορτάζ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΤΟ oριο Πou επιφερει κα νουν σε καραντίνα για ταλαβαίνει ότι είναι ένα
Σελίδα 5
ραντίνα 14 ημερν . Ό.
δύο εβδομάδες , εν υδιαφορετικό καλοκαίρι,
Στην κόψη του ξυρα - μως η εξέλιξη αυτή προ - πάρχουν και κάποιοι πε - δεν είναι ακριβς το (φιού είναι από χθες η
τουριστική σεζόν σε ότι Υnουργός τουρισμού στην Ουαλία .
αφορά την βρετανική αγορά Η δεύτερη , μεγάλη εξηγήσει: -Μπορείτε να πουργούς σήμερα nou θα τον έλεγχο της κατάστατουριστική αγορά της καταλάβετε την ανάγκη αποφασίσουν για τους σης , να φοράμε μάσκες
χρας βρίσκεται σε κρί . για πιο αυστηρούς περ - Άγγλους ταξιδιτες- , ρ - όπου απαιτείται , να τη
σιμο σημείο και οι Βρετα . ορισμούς δεδομένης της τησε ο δημοσιογράφος ρούμε τους κανόνες κλη.
νοί υπουργοί όπως βεβαί . ανησυχίας που υπάρχει του BBC . Είμαστε Πολύ στε να διασφαλίσουμε
ωνε το ΒBC συζητούσαν εδ για τα κρούσματα χαμηλότερα από το όριο ότι όλοι θα είναι ασφατο ενδεχόμενο καραντί - στην Ελλάδα , ήταν η ε
νας στην Ελλάδα .
Στο μεταξύ , από σή φου , δίνοντας το στίγμα κους Είμαστε στη σωστή
μερα η τουριστική χρονιά της ανησυχίας , Ο οπoίος κατεύθυνση , σημεινεται
για την Κρήτη θα υποστεί Παρά την θετική απa - μείωση του μέσου noo το δικό ης -σκοτσέζικο ντηση του υπουργού εντους , αφού οι ταξιδι πέμεινε πως -παρά τις βάνουμε συγκεκριμένα, ρινή βάση από τη Ρωσα
Τες από την Ελλάδα προς προφυλάξεις που έχετε στοχευμένα μέτρα όπουτο επόμενο διάστημα στα
τη Σκωτία θα πρέπει να λάβει , υπάρχουν πολλές βλέπουμε ιδιαίτερη συ - αεροδρόμια Αθήνας , Θε .
απομονωθούν σε καρα . ανησυχίες για το τι συμ - γκέντρωση περιπτσεων , σαλονίκης και Ηρακλείου.
Μτίνα για 14 ημέρες , την βαίνει ιδίως στα νησιά , μέτρα πou υπήρξαν είδια ρα πou υπάρχουν ιδίως στη Ζάκυνθο. Άν - πιτυχή και έφεραν απo -προβλέπονται , φανερπροετοιμασίες για ν a - θρωποι nou επιστρέφουν τέλεσμα τις τελευταίες νουν πως ουσιαστικά θα
voίξει δειλά η ρωσική a . εδ έχουν επιστρύψει μο - ημέρες , Πιστεύω , λοιπόν , έχουν το δικαίωμα να ταγορά noν είχε στο πa - λυσμένο. .
Ρελθόν μεγάλη σημασία
για την Ανατολική Κρήτη.
" Μαύρη εικόνα
και στην αγορά
της Ιεράπετρας
κάλεσε ερωτηματικά και ριορισμοί για τη Ζάκυνθο διο όπως σε παλαιότερα
χρόνια Θα πρέπει λοιπόν
n θα λέγατε στους υ- όλοι μας να διατηρούμε
κλήθηκε στο BBC 4 να
Σελίδο 9
Που θέτουν - τα 20 κρού - λείς απάντησε ο κ. Θε
ρτηση του δημοσιογρά - σματα ανά 100.000 κατοί . οχάρης
. εξέλιξη των έργων
στο Δήμο Σητείας
Η Ρωσία
Περίπου 500 άτομα aστού μόλυνσης και λαμ- ναμένονται σε καθημε Σελίδα 11
Οι αυστηροί έλεγχοι nou
- Ένας ασθενής
φιλοξενείται
στην κλινική covid
ότι κάνουμε ότι περνά ξιδέψουν ι εύποροι Ραπό το χέρι μας , για να σο , αφού τα μέτρα είναι
διασφαλίσουμε πως κάθε κοστοβόρα
άνθρωπος που έρχεται
Δικαίως ο κ. Θεοχάρης από το Ηνωμένο Βασίλειο φωνα με ΦΕΚ που δημοη θα γίνει
με τους Βρετανούς ;
Συγκεκριμένα , σύμ
Σελίδο 28
Η Σκωτία
Η κυβέρνηση της Σκω- επεσήμανε πως η Ελάδα είναι ασφαλής στην Ελ - σιεύθηκε από την κυβέρ
Τίας έκανε την ανακοί . έχει nολύ χαμηλότερο α λάδα . Φυσικά ο καθένας νηση , από την 7η Σεπτεμνωση την Τρίτη το από . ριθμό κρουσμάτων σε σύ πρέπει να επιδεικνύει μια
γευμα , αναφέροντας ότι γκριση με τις περισσότε Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 24
σιστος
ού στη Σκωτία , εντοπί Εμαστε επίσης nολύ χα .
ρτηκαν σε ταξιδιτες μηλότερα σε σχέση με τα
από την Ελλάδα
ουσιαστικά, επιβεβαι Ηνωμένου Βασιλείου- το
θηκαν και οι δηλσεις όριο των 20 κρουσμάπου έκανε λίγο νωρίτερα των ανά 100.000 κατοί
ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κους στις τελευταίες
aπό το Ηράκλειο , όταν φτά ημέρες και μλησε
p Παναγιτης Αρκουμανέας σημείωνε πως τα στη Ζάκυνθο και σε άλλα
στοιχεία των τουριστν μέρη
Βταν επιστρέφουν στη
κρα τους φανερνουν τιστεί συνάντηση όπου
την ύπαρξη κρουσμάτων υπουργοί της βρετανικής
στην περιοχή
Η αποκεντρωμένη κυ - θεί ν απoφασίσουν τι.
βέρνηση της Σκωτίας θα ισχύσει για τουρίστες
Είπε ότι πιστεύει ότι ο εΠιπολασμός του Covid-19
στην Ελλάδα παραμένει δαμε ήδη περιορισμούς
σήμερα χαμηλότερος από στη Σκωτία-εκεί οι άνΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
προβλεπόμενο όριο του
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΣΠΟΙΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΤΟΙΟΥ
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ ΑΣΙΟΙΟΥ
ΣΤΑΟΥΛΙΑ ΕΚTR APΧΑΝΩΝ 10%ΚΛΟ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,49 ΚΙΛΟ
για τα στοχευμένα μέτα
τpησ ταριά
Χθες είχε προγραμμα κυβέρνησης , είχαν κλη ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
rΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
που επέστρεφαν από την
Ελλάδα στην Αγγλία EL
www.focebook.com/ onupολείο Μυλωνάκη :
Πληση λιανική.χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑιΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗA. 8410 2171 1
πακέτο στο σπίτι
κ. Καραμανλή 7
τεριοχη Σταυρος).
28410 831 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα