Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5522

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Κανονικά
τα µοριακά τεστ
στην Πάτρα

Αυστηρή τήρηση
των κανόνων
n 233 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Π. ΜΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΓΝΠ

ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ

Νεκρός
59χρονος

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 7

Παρελθόν
και επίσηµα
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Γ»
ΑΠΟ ΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙ

Πόσοι
«ψήφισαν»
Πάτρα!

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΣΕΛ. 10-11

∆ΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ,
ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 19-24

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ,
ΑΛΛΑ «ΜΙΛΗΣΕ» Ο ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Παναχαϊκή:
Ήττα στο 90’
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Α. ΣΙΑΜΙΣΙΗ

Ο Φωτήλας
στα ΕΛ.ΠΕ.
ΣΕΛ. 4

n ΠΛΟΥΣΙΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΤΗΣ «Γ»
ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ, ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΟΓΚΟ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
∆ΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Προτεραιότητα
στην ασφάλεια
των ευπαθών
οµάδων

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΣΕΛ. 2