Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

27oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 33%-75% - Άνεμοι: B-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 20:09

Ãéáôß Ýêëåéóå ï «ÆÞóéìïò»

Η αναστολή λειτουργίας του «Ζήσιμου» μεσ’ τον Αύγουστο, έγινε viral. Η εμβληματικότερη ίσως επιχείρηση καφέ/εστίασης στο Λιστόν γίνεται είδηση αναγνωρίσιμη από τα εκατομμύρια των επισκεπτών του νησιού. Η απόφαση συνδέθηκε με τις περιπέτειες της λόγω κορονοϊού. Κι έτσι ίσως αποτυπώθηκε στην συνείδηση των όπου Γης καταναλωτών της ειδησεογραφίας. Δεν είναι όμως, μόνον έτσι. Περισσότερο στην υπόθεση Σπαθή/Ζήσιμου απεικονίζεται η
στρέβλωση στη διαχείριση των δημοτικών ιδιοκτησιών, μαζί και των κληροδοτημάτων, όπως και η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. 3>>

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5189

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ, ΕΧΑΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Óôç äßíç ôùí åíóôÜóåùí
ôï åñãïóôÜóéï óêïõðéäéþí
Åíï÷ëçìÝíç
ç êõâÝñíçóç ãéá
ôéò êáèõóôåñÞóåéò,
äçëþíåé ç ÊñÜôóá,
Ýôïéìç íá áíáëÜâåé

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ενώ δικαιώθηκε ο
ΦΟΔΣΑ στην έφεση της ΤΕΡΝΑ
στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για προσφυγή της στην προδικαστική διαδικασία, νέα προσφυγή
της ενώπιον του ιδίου δικαστικού
συμβουλίου δικαίωσε εν μέρει την
εταιρεία αυτή τη φορά, πριν από
περίπου μια εβδομάδα.
Σελίδα 5»

Ìå 19.000 ìüñéá
óôç ÍïìéêÞ Áèçíþí ç
Ìáñéåôßíá Óïõñâßíïõ >>

Óõíáõëßá ãéá ôçí Ìáßñç, ôç ÄåõôÝñá 7/9
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι Planet Caravan θα πραγματοποιήσουν συναυλία για την οικονομική ενίσχυση της Μαίρης Κασταμονίτη για την απαιτούμενη χειρουργική της επέμβαση, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 στο Γυμναστήριο του Κερκυραϊκού (ΚΓΣ). ΣΕΛΙΔΑ 3»

Óêùôßá & Ïõáëßá åðéâÜëëïõí ÅÏÄÕ: 233 íÝá êñïýóìáôá
êáé äýï èÜíáôïé. åîáêïëïõèåß
êáñáíôßíá óå ôáîéäéþôåò
ëåõêÞ ç ÊÝñêõñá >>
áðü ôçí ÅëëÜäá >>
4

9

ôÅèíéêÞ: Ôçí Ôñßôç 8 Óåðôåìâñßïõ
ç êëÞñùóç ãéá ÁÅË êáé ÏÖÁÌ 14»»

4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα